Architektura v betonu

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. 

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí semináře budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.

Spolupořadatelem tohoto semináře je   Česká betonářská společnost ČSSI 

POPLATEK ZA SEMINÁŘ JE 200,- Kč (členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%)

Studenti, pedagogové - ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email nikola.davidova@cmbeton.cz

prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek / FA ČVUT, Petr Hájek ARCHITEKTI

prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek / FA ČVUT, Petr Hájek ARCHITEKTI

Petr Hájek je absolventem Fakulty architektury ČVUT v Praze a Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze. V roce 1998 založil s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou arch. kancelář HŠH architekti a v roce 2009 vlastní arch. kancelář Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. Od roku 2004 působí jako pedagog na FA ČVUT, kde byl jmenován docentem (2010) a profesorem (2017). Petr Hájek je mimo jiné zakladatelem Laboratoře Experimentální Architektury (LEA).

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FsV ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Absolvent Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Od roku 2001 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT. Zabývá se výzkumem a vývojem zkušebních metod, kvalitou a validací výsledků, řízením kvality. Pořádá tuzemské i mezinárodní akreditované zkoušení způsobilosti v oblasti stavebního zkušebnictví. Pořadatel a člen řady vědeckých výborů a seminářů, konferencí a sympózií. Autor více než 80 článků, 1 patentu, 4 certifikovaných metodik a 2 užitných vzorů. 21 publikací v databázi SCOPUS, H-index podle WOS: 5.

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, kde rovněž pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví. Je autorizovaným inženýrem pro zkoušení a diagnostiku staveb a zabývá se zejména nedestruktivními diagnostickými metodami a jejich využitím pro hodnocení existujících konstrukcí. Úzce spolupracuje s předním výrobcem přístrojové techniky PROCEQ SA, garantuje kurz pro certifikaci osob „Technik NDT zkoušení ve stavebnictví“. Na FAST VUT v Brně vede předměty jako Diagnostika stavebních konstrukcí, Diagnostické metody ve stavebnictví, Průzkumy pro rekonstrukce staveb. Je vedoucím oboru Konstrukce a dopravní stavby.

Mgr. Iveta Heczková / RECKLI

Mgr. Iveta Heczková / RECKLI

Iveta Heczková zastupuje společnost RECKLI na českém a slovenském trhu od roku 2008. Jako Key Account Manager rovněž působí v severní a východní Evropě. Zastává názor, že je potřeba změnit vnímání betonu jako nevzhledného šedého prvku používaného především v dopravních stavbách. Postačí se poohlédnout na světové reference jejich individualitu a neomezenou kreativitu architektů v zahraniči. Nelze však opomenout laickou veřejnost, která bude tyto architektonické stavby užívat. Designových prvků lze docílit také sklocementovými obklady, které jsou vhodné i pro interiéry.  Nejznámější reference využití individuální matrice u nás jsou akustické sklocementové prvky použity při rekonstrukci interiéru Kongresového centra ve Zlíně od slavné české architektky, rodačky ze Zlína Evy Jiřičné. 

Ing. arch. Rostislav Mareš / BIM Technology

Ing. arch. Rostislav Mareš / BIM Technology

Absolvent FA ČVUT, jednatel BIM Technology s.r.o. Zabývá se aplikací informačních technologií na navrhování stavebních konstrukcí a staveb jako takových. Ačkoliv uznává tužku jako ultimativní nástroj pro dorozumívání mezi techniky, domnívá se, že v 21. století by se stavebnictví mohlo alespoň přiblížit strojírenství co se týče užívání 3D a informací v modelu pro výpočty. BIMTECH dělá vše proto aby navrhování bylo co nejefektivnější a nejjednodušší. Proto spolupracuje s mnoha výrobci stavebních materiálů v ČR a přináší jejich výrobky v inovativní podobě přímo do projekčních softwarů.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jednatel společnosti BETOTECH.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Ve společnosti PERI působí od roku 2004. Prošel pozicemi technik bednění pozemních staveb, manažer odbytu bednění, vedoucí všech technických oddělení a v současnosti zastává funkci obchodního manažera pro oblast Čech. Je absolventem Stavební fakutly ČVUT v Praze.

Podílel se mimo jiné na stavbách: KIC Hradec Králové, Nemocnice Hradec Králové, Komerční banka Praha, Breda Opava, AZ Tower Brno, Main Point Karlín, City West - Vodafone, River Garden West, Metronom business centrum, administrativní budova Florentinum, Aviatica Praha, divadlo Plzeň, BD Malešice a mnohých dalších.

Vlastimil Dvořák / Českomoravský beton

Vlastimil Dvořák / Českomoravský beton

Pracuje ve společnosti Českomoravský beton jako obchodní zástupce litých potěrů Anhyment, Slimflow, Poriment a Cemflow pro jižní Moravu.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 3 body

 

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Leták Beton University - II. pololetí.pdf 25.9.2019 845 kB Stáhnout
Program semináře - Architektura v betonu.jpg 25.9.2019 233 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Architektura v betonu 14. 11. 2019 8:30 Brno, Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, 603 73 Brno-střed

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /