Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II.

Seminář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony projejich zhotovení. 

Seminář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. V druhé ze série seminářů budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Uvedeny budou také praktické informace související s prováděním staveb a se složením betonu v různých podmínkách.

Spolupořadatelem tohoto semináře je   Česká betonářská společnost ČSSI 

POPLATEK ZA SEMINÁŘ JE 200,- Kč (členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%)

Studenti, pedagogové - ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email nikola.davidova@cmbeton.cz

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent doktorského studijního programu Stavební inženýrství na ČVUT v Praze, fakultě stavební, oboru Konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2002 působí ve firmě TBG Metrostav s.r.o., v současnosti na pozici technického náměstka. Věnuje se zejména technologii betonu a vývoji nových produktů. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. Je členem výboru České betonářské společnosti ČSSI.

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na ČVUT v Praze. Od roku 1997 se podílel na více než 30 publikacích v oborech: teoretické problémy mostů, vláknobetony a kompozitní konstrukce. Od roku 2015 působí na pozici ředitele divize Konstrukce a dopravní stavby ve společnosti Obermeyer Helika a.s.

Bc. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Bc. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Student magisterského programu na ČVUT FSv v Praze, obor konstrukce pozemních staveb. V rámci diplomové práce se zabývá technologií betonu pro vodonepropustné konstrukce. Působí jako technolog ve společnosti TBG Metrostav s.r.o.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Ve společnosti PERI působí od roku 2004. Prošel pozicemi technik bednění pozemních staveb, manažer odbytu bednění, vedoucí všech technických oddělení a v současnosti zastává funkci obchodního manažera pro oblast Čech. Je absolventem Stavební fakutly ČVUT v Praze.

Podílel se na mnoha významných stavbách v celé ČR, např. Divadlo v Plzni, Florentinum, KIC v Hradci Hrálové. Je odborníkem na pohledové betony, publikuje v odborných časopisech. Je spoluautorem Technických pravidel ČBS 03 (2018) Pohledový beton.

 

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Absolventka oboru příprava, realizace a provoz staveb na stavební fakultě ČVUT v Praze. Nyní působí na pozici obchodního náměstka ve společnosti TBG Metrostav s.r.o. Zkušenosti z pozice generálního dodavatele sbírala např. při realizaci projektu Prodloužení trasy metra V.A z Dejvické do Motola. Nyní se věnuje obchodním aktivitám pro společnost TBG Metrostav, která dodává transportbeton po celém regionu hlavního města Prahy.

Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA / JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.

Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA / JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.

Absolvent oboru Konstrukce a Dopravní stavby na ČVÚT v Praze, kde získal také titul Ing. a Ph.D.  Je autorizovaným inženýrem v oboru Mosty a inženýrské konstrukce. Jako aktivní člen České Betonářské Společnosti se podílel na vzniku několika Technických předpisů (TP ČBS 04, TP ČBS 06). V současné době je předsedou Revizní komise ČBS.

Od roku 2010 je jednatelem společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o., která se specializuje na prodej, zpracování technických řešení a odborné poradenství v oblasti speciálních vkládaných prvků do železobetonových konstrukcí vyráběných mateřskými společnostmi JORDAHL GmbH, H-Bau Technik GmbH a Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH.  

Ing. Jan Šperger / Zakládání staveb, a.s.

Ing. Jan Šperger / Zakládání staveb, a.s.

Absolvent oboru vodní hospodářství a vodní stavby na stavební fakultě, ČVUT v Praze v roce 1998.  Od roku 2005 je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru geotechnika. Od roku 1998 působí ve společnosti Zakládání staveb, a.s. v současné době na pozici vedoucího technicko-technologického odboru. Postupně prošel pozice mistra, stavbyvedoucího a technologa. V oboru speciálního zakládání staveb se zaměřuje na technologie podzemních stěn a pilot. Je členem redakční rady časopisu Zakládání.

Ing. Radek Matula, Ph.D. / SQZ

Ing. Radek Matula, Ph.D. / SQZ

Ing. Radek Matula, Ph.D. absolvoval v roce 2013 doktorské studium v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura na Dopravní fakultě Jana Pernera (Univerzita Pardubice) a je absolventem magisterského studia v oboru Konstrukce a dopravní stavby na fakultě stavební (Vysoké učení technické v Brně).

V instituci Centrum dopravního výzkumu pracoval od roku 2007 do roku 2017 jako výzkumný pracovník Oblasti dopravní infrastruktury. Hlavní zaměření jeho činnosti byla nedestruktivní diagnostika na pozemních komunikacích a zabýval se výzkumem při návrhu, údržbě a opravách na pozemních komunikacích a mostech.

Ve společnosti SQZ pracuje od roku 2017 na pozici specialista. Hlavní zaměření jeho činnosti je nedestruktivní diagnostika na pozemních komunikacích a zabývá se vývojem nových i stávajících zkušebních metod.

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství v roce 2006. Od roku 2007 pracoval v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze jako vědecko-výzkumný pracovník a vedoucí laboratoře technologie betonu. Na Kloknerově ústavu absolvoval i doktorské studium. Od roku 2015 působí ve společnosti STACHEMA CZ nyní na pozici ředitel divize Speciálních malt a divize Stavební chemie. Profesní náplní je zejména oblast technologie betonu a malt, a dále zkoušení materiálů (zejména silikátových) a betonových konstrukcí v laboratoři i in-situ.

 Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Beton University - leták I. pololetí.pdf 5.2.2020 598 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II. 18. 3. 2020 8:30 Praha, Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /