Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II.

Seminář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony projejich zhotovení. 

Seminář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. V druhé ze série seminářů budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Uvedeny budou také praktické informace související s prováděním staveb a se složením betonu v různých podmínkách.

Spolupořadatelem tohoto semináře je   Česká betonářská společnost ČSSI 

POPLATEK ZA SEMINÁŘ JE 200,- Kč (členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%)

Studenti, pedagogové - ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email nikola.davidova@cmbeton.cz

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FsV ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent oboru konstrukce a materiál na stavební fakultě, ČVUT v Praze.  Od roku 2002 působí jako technolog ve firmě TBG Metrostav s.r.o., kde má na starosti kromě běžné technologie betonu i výzkum a vývoj. Působí v mezinárodní pracovní skupině fib TG 8.10 Performance-based specifications for concrete. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. 

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na ČVUT v Praze. Od roku 1997 se podílel na více než 30 publikacích v oborech: teoretické problémy mostů, vláknobetony a kompozitní konstrukce. Od roku 2015 působí na pozici ředitele divize Konstrukce a dopravní stavby ve společnosti Obermeyer Helika a.s.

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / Stachema

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / Stachema

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství v roce 2006. Od roku 2007 pracoval v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze jako vědecko-výzkumný pracovník a vedoucí laboratoře technologie betonu. Na Kloknerově ústavu absolvoval i doktorské studium. Od roku 2015 působí ve společnosti STACHEMA CZ nyní na pozici ředitel divize Speciálních malt a divize Stavební chemie. Profesní náplní je zejména oblast technologie betonu a malt, a dále zkoušení materiálů (zejména silikátových) a betonových konstrukcí v laboratoři i in-situ.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Ve společnosti PERI působí od roku 2004. Prošel pozicemi technik bednění pozemních staveb, manažer odbytu bednění, vedoucí všech technických oddělení a v současnosti zastává funkci obchodního manažera pro oblast Čech. Je absolventem Stavební fakutly ČVUT v Praze.

Podílel se mimo jiné na stavbách: KIC Hradec Králové, Nemocnice Hradec Králové, Komerční banka Praha, Breda Opava, AZ Tower Brno, Main Point Karlín, City West - Vodafone, River Garden West, Metronom business centrum, administrativní budova Florentinum, Aviatica Praha, divadlo Plzeň, BD Malešice a mnohých dalších.

Ing. Karolína Erbenová

Působí ve společnosti TBG METROSTAV.

Ing. Radek Matula, Ph.D.

Působí ve společnosti SQZ.

Ing. Jan Šperger

Působí ve společnosti Zakládání staveb.

Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA

Působí ve společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.

Bc. Zdeněk Hlavsa

Působí ve společnosti TBG METROSTAV.

 Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II. 18. 3. 2020 8:30 Praha, Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /