Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

Seminář zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely.

Seminář zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití litých potěrů pro provádění podlahových konstrukcí. Podrobněji seznamuje účastníky s  technologií výstavby ztraceného bednění včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

8.30–9.00  Registrace
9.00–10.40  Úvodní slovo
   Beton v budovách pro bydlení - design vs. funkce
   Betony pro bytovou a občanskou výstavbu z pohledu předpisů
   Beton a produkty pro konstrukce rodinných domů
10.40–11.00   Přestávka - diskuse, občerstvení
11.00-12.40  Betony pro spodní stavby - bílé vany
   Realizace betonových konstrukcí spodní stavby
   Lité podlahy - technologie a využití ve výstavbě
   Realizace litých podlah - architektonické řešení
12.40–13.20  Velká přestávka - diskuse, občerstvení
13.20–15.15  Dekorativní ražený beton a ostatní dekorativní plochy
   Barevné betony pro občanskou výstavbu
   Efektivní využití systému ztraceného bednění pro bytové a občanské stavby
   Systémy zdění z vápenopískových cihel
   Realizace betonových konstrukcí v bytové a občanské výstavbě
   Dotazník, test
   Předání osvědčení

 

 

 

200,- Kč (sleva 50% pro členy ČKA, ČKAIT a ČSSI; studenti a pedagogové zdarma).

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci. Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email tereza.miklasova@cmbeton.cz.

PhDr. Matej Šišolák / Jaga Media

PhDr. Matej Šišolák / Jaga Media

Vedoucí redakcí vydavatelství Jaga Media, šéfredaktor časopisu HOME byt/dům/styl/zahrada, vedoucí redaktor časopisů Realizace staveb a TZB Haustechnik. Vystudoval Filosofickou fakultu UK v Bratislavě, působil na VŠMU v Bratislavě a Fakultě sociálních věd v Praze.  Propagátor a popularizátor architektury se soustavně věnuje problematice medializace architektury a designu a to jak v rovině populární, tak odborné. Působí v porotách architektonických soutěží (Fasáda roku, Brick Award, Axor H2O story) a rovněž i jako editor a spoluautor několika knih z této oblasti (České domy, Ročenka Česká architektura, katalogy architektonických studií a výstav). 

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jednatel společnosti BETOTECH.

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent doktorského studijního programu Stavební inženýrství na ČVUT v Praze, fakultě stavební, oboru Konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2002 působí ve firmě TBG Metrostav s.r.o., v současnosti na pozici technického náměstka. Věnuje se zejména technologii betonu a vývoji nových produktů. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. Je členem výboru České betonářské společnosti ČSSI.

Ing. Marek Kubr / METROSTAV D6

Ing. Marek Kubr / METROSTAV D6

Ing. Marek Kubr působí ve společnosti Metrostav a.s. jako vedoucí projektu na provozu ŽBK, divize 6. U společnosti je zaměstnán od roku 2009. Vysokoškolské vzdělání získal na ČVUT v Praze.

Ondřej Černý / PROFIMAT

Ondřej Černý / PROFIMAT

Do společnosti Profimat s.r.o nastoupil po ukončení SPŠ stavební v Brně v roce 2006. Firma se od roku 1995 podílela na zavedení progresivní technologie strojně hlazených průmyslových podlah v ČR a dodnes se zabývá realizací podlah od průmyslových objektů až po občanské stavby. S útlumem stavební výroby průmyslových podlah dochází k rozšíření portfolia podlah o nové trendy v pohledových a designových prvcích. Tomuto směru se firma aktivně věnuje cca od roku 2010. Pravidelně se účastní českých a zahraničních školení.

Bc. Martin Dolníček / CONDECOR

Bc. Martin Dolníček / CONDECOR

Bc. Martin Dolníček v současnosti působí ve firmě CONDECOR jako areamanažer. 10 let praxe ve firmách zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem a aplikací materiálových technologií na bázi cementu

Ing. Richard Kuba / VELOX-WERK

Ing. Richard Kuba / VELOX-WERK

Působí jako obchodní ředitel ve společnosti VELOX-WERK s.r.o.

Ing. Zdeněk Roska / SIKA

Ing. Zdeněk Roska / SIKA

Absolvent ČVUT Fakulty stavební, obor Pozemní stavby.  Od roku 1994 do současnosti působí ve společnosti Sika CZ s.r.o. Specializace: přísady do betonu, sanace a zesilování ŽBK.

Ing. Jiří Kux / VAPIS stavební hmoty

Ing. Jiří Kux / VAPIS stavební hmoty

Jednatel ve spolčnosti VAPIS stavební hmoty s.r.o. Společnost byla založena v říjnu 2006 jako 100% dceřiná společnost skupiny Heidelberger Kalksandstein (Heidelberg Cement Group), s úkolem realizovat prodej vápenopískových zdících prvků v České republice.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Program - Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu.pdf 17.8.2015 51 kB Stáhnout
Prezentace: Beton v budovách pro bydlení - design vs. funkce / Prezentující: PhDr. Šišolák / JAGA Media.pdf 20.4.2015 3280 kB Stáhnout
Prezentace: Beton a produkty pro konstrukce rodinných domů / Prezentující: Ing. Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV.pdf 20.4.2015 4696 kB Stáhnout
Prezentace: Lité podlahy - technologie a využití ve výstavbě / Prezentující: Ing. Veselý P., Kraševac / BETOTECH, Českomoravský beton.pdf 7.1.2016 2488 kB Stáhnout
Prezentace: Realizace litých podlah - architektonické řešení / Prezentující: Ing. Černý / PROFIMAT.pdf 20.4.2015 7759 kB Stáhnout
Prezentace: Barevné betony pro občanskou výstavbu / Prezentující: Ing. Roska / SIKA.pdf 20.4.2015 1465 kB Stáhnout
Prezentace: Systémy zdění z vápenopískových cihel / Prezentující: Ing. Kux / VAPIS Stavební hmoty.pdf 20.4.2015 2449 kB Stáhnout
Prezentace: Referenční stavby / Prezentující: Dvořák / Českomoravský beton.pdf 20.4.2015 2849 kB Stáhnout
Prezentace: Referenční stavba - Městské lázně v Novém Městě na Moravě / Prezentující: Ing. Vrbický / TBG PKS.pdf 20.4.2015 504 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /