Beton - rizika vad a poruch

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací.

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací. Dále je seminář zaměřen na možný postup při navrhování betonu s ohledem na požadovanou životnost betonové konstrukce.

Spolupořadatelem semináře je Česká betonářská společnost ČSSI.

200,- Kč

Členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%

Studenti, pedagogové -  ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email tereza.rosenkranzova@cmbeton.cz

Ing. Marie Birnbaumová

Ing. Marie Birnbaumová

Ing. Marie vystudovala VUT v Brně, fakultu stavební, obor stavebních hmot a dílců, studium ukončila státnicemi v roce 1971. Působila jako odborná pracovnice Úseku kontroly staveb pro Ředitelství silnic a dálnic v ČR.

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. / ÚCHE FAST VUT Brno

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. / ÚCHE FAST VUT Brno

Absolventka Přírodovědecké fakulty MU v Brně, obor anorganická chemie. Od roku 1970 působí na Fakultě stavební VUT v Brně, kde přednáší předměty Stavební chemie, Chemie stavebních materiálů a Ekologie ve stavebnictví. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou 21 projektů GA ČR, MPO, MŠMT a MK se zaměřením na vývoj nových stavebních pojiv a korozi stavebních materiálů. Je autorkou a spoluautorkou 6 odborných knih, 31 článků v časopisech zahrnutých v databázi Web of Science a více než 450 článků v časopisech a sbornících mezinárodních a národních konferencí. H-index podle WoS 12.

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FsV ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 pracuje pro holding Českomoravský beton, vede společnost BETOTECH. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

Po ukončení fakulty stavební ČVUT v Praze obor konstrukce doprava v roce 1989 působil v různých pozicích v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Od roku 2010 je ředitelem ústavu. Celý svůj profesní život se zabývá škálou odborných aktivit zahrnujících technologii betonu, materiálové inženýrství v oblasti hmot se silikátovými pojivy, diagnostiku občanských i inženýrských staveb a jejich konstrukcí, hodnocení vad a poruch konstrukcí, technologie sanací vlhkého zdiva a sanace  betonu, zkoušení materiálů a konstrukcí v laboratoři i IN SITU.

Ing. Michal Kropáček / PRAGOPROJEKT, a. s.

Ing. Michal Kropáček / PRAGOPROJEKT, a. s.

Absolvent fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, obor Stavební hmoty a diagnostika staveb. Po škole nastoupil na Ředitelství silnic a dálnic ČR na úsek kontroly kvality staveb jako technolog. Od roku 2017 pracuje jako technický dozor pro mosty a jakost staveb ve firmě PRAGOPROJEKT. Hlavním předmětem jeho zájmu je technologie betonu, provádění betonových konstrukcí a jejich sanace.

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby v roce 2008. Od roku 2010 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Zabývá se především nedestruktivním zkoušením zejména betonů se zaměřením na ultrazvukovou impulzovou metodu a metodu rezonanční. Stejně tak se zabývá stanovováním a vývojem fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Působí ve firmě PERI jedenáctým rokem. První tři roky zde pracoval na pozici technik bednění pozemních staveb, dalších 7 let jako manažer odbytu, v letech 2013 a 2015 zároveň vykonával pozici vedoucího všech technických oddělení. Od roku 2015 působí jako regionální manažer pro oblast Čechy. Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Podílel se mimo jiné na stavbách: KIC Hradec Králové, Nemocnice Hradec Králové, Komerční banka Praha, Breda Opava, AZ Tower Brno, Main Point Karlín, City West - Vodafone, River Garden West, Metronom business centrum, administrativní budova Florentinum, divadlo Plzeň, Aviatica Praha

Ing. Jarmila Novotná

Ing. Jarmila Novotná

Pracuje na pozici manažera Regionálního Technologického Centra společnosti Sika CZ, s.r.o., které zajišťuje výzkum, vývoj a technickou podporu pro Českou republiku a země východní Evropy. Věnuje se především problematice průmyslových podlah.
Je soudním znalcem v oboru průmyslových podlah a sanací betonových konstrukci.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Leták Beton University.pdf 18.9.2017 660 kB Stáhnout
Program semináře Beton - rizika vad a poruch 18.9.2017 73 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /