Beton - rizika vad a poruch

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací.

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací. Dále je seminář zaměřen na možný postup při navrhování betonu s ohledem na požadovanou životnost betonové konstrukce.

Spolupořadatelem tohoto semináře je 
Česká betonářská společnost ČSSI 

200,- Kč

Členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%

Studenti, pedagogové -  ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email nikola.davidova@cmbeton.cz

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. / ÚCHE FAST VUT Brno

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. / ÚCHE FAST VUT Brno

Absolventka Přírodovědecké fakulty MU v Brně, obor anorganická chemie. Od roku 1970 působí na Fakultě stavební VUT v Brně, kde přednáší předměty Stavební chemie, Chemie stavebních materiálů a Ekologie ve stavebnictví. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou 21 projektů GA ČR, MPO, MŠMT a MK se zaměřením na vývoj nových stavebních pojiv a korozi stavebních materiálů. Je autorkou a spoluautorkou 6 odborných knih, 31 článků v časopisech zahrnutých v databázi Web of Science a více než 450 článků v časopisech a sbornících mezinárodních a národních konferencí. H-index podle WoS 12.

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FsV ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH. V dnešní době působí u SVB ČR a ČBS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

Po ukončení fakulty stavební ČVUT v Praze obor konstrukce doprava v roce 1989 působil v různých pozicích v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Od roku 2010 je ředitelem ústavu. Celý svůj profesní život se zabývá škálou odborných aktivit zahrnujících technologii betonu, materiálové inženýrství v oblasti hmot se silikátovými pojivy, diagnostiku občanských i inženýrských staveb a jejich konstrukcí, hodnocení vad a poruch konstrukcí, technologie sanací vlhkého zdiva a sanace  betonu, zkoušení materiálů a konstrukcí v laboratoři i IN SITU.

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby v roce 2008. Od roku 2010 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Zabývá se především nedestruktivním zkoušením zejména betonů se zaměřením na ultrazvukovou impulzovou metodu a metodu rezonanční. Stejně tak se zabývá stanovováním a vývojem fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů.

Ing. Michal Kropáček / PRAGOPROJEKT, a. s.

Ing. Michal Kropáček / PRAGOPROJEKT, a. s.

Absolvent fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, obor Stavební hmoty a diagnostika staveb. Po škole nastoupil na Ředitelství silnic a dálnic ČR na úsek kontroly kvality staveb jako technolog. Od roku 2017 pracuje jako technický dozor pro mosty a jakost staveb ve firmě PRAGOPROJEKT. Hlavním předmětem jeho zájmu je technologie betonu, provádění betonových konstrukcí a jejich sanace.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Působí ve firmě PERI jedenáctým rokem. První tři roky zde pracoval na pozici technik bednění pozemních staveb, dalších 7 let jako manažer odbytu, v letech 2013 a 2015 zároveň vykonával pozici vedoucího všech technických oddělení. Od roku 2015 působí jako regionální manažer pro oblast Čechy. Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Podílel se mimo jiné na stavbách: KIC Hradec Králové, Nemocnice Hradec Králové, Komerční banka Praha, Breda Opava, AZ Tower Brno, Main Point Karlín, City West - Vodafone, River Garden West, Metronom business centrum, administrativní budova Florentinum, divadlo Plzeň, Aviatica Praha

Ing. Zdeněk Roska / SIKA

Ing. Zdeněk Roska / SIKA

Absolvent ČVUT Fakulty stavební, obor Pozemní stavby.  Od roku 1994 do současnosti působí ve společnosti Sika CZ s.r.o. Specializace: přísady do betonu, sanace a zesilování ŽBK.

Ing. Marie Birnbaumová

Ing. Marie Birnbaumová

Ing. Marie vystudovala VUT v Brně, fakultu stavební, obor stavebních hmot a dílců, studium ukončila státnicemi v roce 1971. Působila jako odborná pracovnice Úseku kontroly staveb pro Ředitelství silnic a dálnic v ČR.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Beton University - Leták s programem a termíny seminářů.pdf 9.7.2018 937 kB Stáhnout
Program semináře - Beton - rizika vad a poruch.pdf 9.7.2018 26 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Beton - rizika vad a poruch 7. 11. 2018 8:30 Parkhotel Congress Center Plzeň, U Borského parku 31, 301 00 Plzeň
Beton - rizika vad a poruch 15. 11. 2018 8:30 LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, 390 01 Tábor

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /