Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I.

Seminář je prvním dílem seriálu, který bude zaměřen na různé druhy betonu tak, jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé.

Seminář je prvním dílem seriálu, který bude zaměřen na různé druhy betonu tak, jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé. Uvedeny budou souvislosti vlastností s vlivy prostředí působící na beton, zkoušením betonu, legislativou apod. V tomto díle semináře budou podrobněji popsány betony pro tenkostěnné a masivní konstrukce. 

Spolupořadatelem tohoto semináře je 
Česká betonářská společnost ČSSI 

POPLATEK ZA SEMINÁŘ JE 200,- Kč (členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%)

Studenti, pedagogové -  ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email nikola.davidova@cmbeton.cz

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FsV ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH. V dnešní době působí u SVB ČR a ČBS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby v roce 2008. Od roku 2010 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Zabývá se především nedestruktivním zkoušením zejména betonů se zaměřením na ultrazvukovou impulzovou metodu a metodu rezonanční. Stejně tak se zabývá stanovováním a vývojem fyzikálně-mechanických vlastností cementových kompozitů.

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Absolvent FAST VUT v Brně. Od roku 2001 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Zabývá se výzkumem a vývojem zkušebních metod, kvalitou a validací výsledků, řízením kvality. Pořádá tuzemské i mezinárodní akreditované zkoušení způsobilosti v oblasti stavebního zkušebnictví.  Pořadatel a člen řady vědeckých výborů a seminářů, konferencí a sympózií. Autor více než 80 článků, 1 patentu, 4 certifikovaných metodik a 2 užitných vzorů. 23 publikací v databázi SCOPUS, H-index podle WOK 4.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze, tajemník Svazu výrobců betonu ČR, řídí časopis Beton TKS.

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

Po ukončení fakulty stavební ČVUT v Praze obor konstrukce doprava v roce 1989 působil v různých pozicích v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Od roku 2010 je ředitelem ústavu. Celý svůj profesní život se zabývá škálou odborných aktivit zahrnujících technologii betonu, materiálové inženýrství v oblasti hmot se silikátovými pojivy, diagnostiku občanských i inženýrských staveb a jejich konstrukcí, hodnocení vad a poruch konstrukcí, technologie sanací vlhkého zdiva a sanace  betonu, zkoušení materiálů a konstrukcí v laboratoři i IN SITU.

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství. Od roku 2004 prošel ve společnosti Českomoravský cement různými obchodně-technickými pozicemi. V současné době působí na pozici vedoucího technické podpory prodeje cementu a kameniva.

Ing. David Čítek / KÚ ČVUT Praha

Ing. David Čítek / KÚ ČVUT Praha

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na FsV ČVUT v Praze. V letech 2006 – 2012 praxe v projekční kanceláři SUDOP Praha a.s. Od roku 2011 pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Od roku 2014 je vedoucím laboratoře technologie betonu. Zabývá se především zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů v laboratoři a měřením a zkoušením vlastností konstrukcí in-situ, diagnostikou pozemních a inženýrských staveb, zatěžovacími zkouškami mostů a vývojem a zkoušením cementokompozitních materiálů se zaměřením na vysokohodnotné betony.

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na ČVUT v Praze. Od roku 1997 se podílel na více než 30 publikacích v oborech: teoretické problémy mostů, vláknobetony a kompozitní konstrukce. Od roku 2015 působí na pozici ředitele divize Konstrukce a dopravní stavby ve společnosti Obermeyer Helika a.s.

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / Stachema

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / Stachema

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství v roce 2006. Od roku 2007 pracoval v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze jako vědecko-výzkumný pracovník a vedoucí laboratoře technologie betonu. Na Kloknerově ústavu absolvoval i doktorské studium. Od roku 2015 působí ve společnosti STACHEMA CZ nyní na pozici ředitel divize Speciálních malt a divize Stavební chemie. Profesní náplní je zejména oblast technologie betonu a malt, a dále zkoušení materiálů (zejména silikátových) a betonových konstrukcí v laboratoři i in-situ.

Ing. Martin Juren / PERI

Ing. Martin Juren / PERI

Působí ve firmě PERI již 15 let jako manažer bednění. Betonovým konstrukcím se věnuje přes 20 let. Vystudoval VUT v Brně, obor Vodohospodářské stavby. Spolupráce na stavbách:  Archeopark Pavlov, Aquapark Pasohlávky, Nová Karolina Ostrava, New Doxx Praha.

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Absolvent VUT Brno - fakulta stavební, pracuje ve společnosti TBG BETONMIX a.s. jako asistent obchodního ředitele.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Beton University - Leták s programem a termíny seminářů.pdf 9.7.2018 937 kB Stáhnout
Program semináře - Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I.pdf 9.7.2018 27 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I. 1. 11. 2018 8:30 Brno, Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, 603 73 Brno

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /