Jarní semináře Beton University navštívilo více než 500 posluchačů

4.5.2015

Jarní semináře Beton University navštívilo více než 500 posluchačů

Skoro v polovině je nejen letošní rok, ale také šestý ročník Beton University, vzdělávací projekt skupiny Českomoravský beton. Jarní část se opět setkala s velkým zájmem odborníků a profesionálů z oboru. Tentokrát byla bohatší o dvě nová témata seminářů a přivedla do konferenčních sálů přes pět stovek posluchačů. Také na druhou polovinu roku, konkrétně na listopad, jsou připraveny semináře, a to v Praze, Brně, Humpolci a v Plzni. Vybírat lze ze tří zajímavých témat: Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu, ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu a Provádění betonových konstrukcí.

Beton jako stavební materiál, ale také nadčasový architektonický výrazový prostředek, představuje nový seminář s názvem Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu. Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled o betonech a dalších produktech určených pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí obsahové náplně jsou přednášky zaměřené na technologie betonů pro architektonické účely – pohledové, barevné a tvarované betony. Seminář se zaměřuje také na využití litých potěrů při provádění podlahových konstrukcí a podrobněji seznamuje účastníky s  technologií výstavby systémem ztraceného bednění a specifikací betonů pro tento systém. Téma doplňuje problematika zdění z vápenopískových cihel.

Druhý nový seminář s názvem „ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu“ zahrnuje soubor přednášek zaměřených na beton a další produkty z pohledu nové normy a dalších výrobkových standardů a zkušebních postupů. Účastníci získají přehled o aktuálních standardech a předpisech, ale také o chystaných změnách. Tento seminář organizuje skupina Českomoravský beton spolu s Českou Betonářskou společností ČSSI a Svazem výrobců betonu ČR.

Tematický seminář Provádění betonových konstrukcí z cyklu Moderní trendy v betonu se bude ve druhém pololetí konat naposledy. Zájemci o něj se mohou vypravit do Humpolce. Přednášky obsahově zahrnují všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla, od správné volby betonu ve fázi projektu, přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Seminář se dále zabývá problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Konkrétní termíny seminářů naleznete po zvolení vybraného semináře na odkaze: http://www.betonuniversity.cz/seminare 

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /