Poslední termín semináře Architektonický beton

10.9.2012

Poslední termín semináře Architektonický beton

V úterý 18.9. v Ostravě proběhne poslední termín semináře Architektonický beton. Seminář tak zakončí dvouleté trvání semináře, které mělo v řadách široké odborné veřejnosti veliký úspěch. 

Seminář Architektonický beton nabízí přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, pro které je možno s výhodou navrhnout beton, včetně specifikací vhodného typu betonu pro tyto konstrukce. Součástí semináře jsou příklady použití betonu jako architektonického prvku (pohledové plochy, barevnost), konkrétní příklady realizací z betonu (mosty, sochy, nábytek)  a další zajímavé ukázky.

Seminář je zařazen do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání. Absolvování semináře je ohodnoceno jedním bodem u České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a třemi body u České komory architektů (ČKA).

Více informací a registrační formulář naleznete zde.

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /