Reportáž ze semináře Betony pro dopravní stavby

28.2.2013

Reportáž ze semináře Betony pro dopravní stavby

První letošní seminář Beton University na téma Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby, pořádaný skupinou Českomoravský beton, se setkal s velkým zájmem z řad odborné veřejnosti. Zcela zaplněný konferenční sál pražského hotelu Olympik potvrdil v polovině března aktuálnost a atraktivitu zvoleného tématu, ale i stále se zvyšující povědomí o projektu Beton University, který vstoupil již do svého čtvrtého ročníku.  

Odborníci z řad architektů, projektantů, zástupců stavebních firem, investorů, ale i pedagogů a studentů se v úvodní přednášce Ing. Marie Birnbaumové z Ředitelství silnic a dálnic ČR seznámili s požadavky na betony ze strany zadavatelů. Na téma navázal konkrétními příklady vlastností betonů pro dopravní stavby z nabídky skupiny Českomoravský beton Ing. Robert Coufal, Ph.D. ze
společnosti TBG Metrostav. Samostatný blok patřil tématu navrhování modulu pružnosti, metodám jeho zkoušení v laboratoři i v praxi a jeho vazbě na konstrukce dopravních staveb. Závěrečná přednáška dopolední části nastínila problematiku požární ochrany v tunelových stavbách a konkrétní příklady staveb včetně betonů odolných proti požárům.

Přestávku na oběd vystřídaly v odpoledním bloku zajímavé příspěvky zástupců společností Českomoravský cement a Českomoravský štěrk věnované surovinám pro výrobu betonu pro dopravní stavby a jejich vlastnostem. Následující příspěvky představily zajímavé dopravní stavby jako je tunel Dobrovského nebo stavba nových částí pražského metra a otevřely prostor pro závěrečnou diskusi. Kromě načerpaných informací a odborných časopisů si účastníci mohli odnést také nově aktualizovanou publikaci „Příručka technologa – BETON“, kterou společnost Českomoravský beton nedávno vydala.

 

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /