Seminář Betony pro dopravní stavby proběhl v Jihlavě

21.3.2014

Seminář Betony pro dopravní stavby proběhl v Jihlavě

20.3. proběhl v Jihlavě další seminář z cyklu Moderní trendy v betonu, tentokrát na téma Betony pro dopravní stavby.

Účastníci se dozvěděli informace o požadavcích na betony pro dopravní stavby ze strany zadavatelů. Dále byla podrobněji vysvětlena problematika modulu pružnosti betonu a jeho vazba na konstrukce dopravních staveb a nastíněna problematika požární ochrany v tunelových stavbách. Závěrem byly uvedeny konkrétní příklady řešení betonů pro dopravní stavby včetně betonů odolných proti požárům.

Fotodokumentaci ze semináře naleznete zde.

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /