Třetí ročník zakončí seminář Vodotěsné betony

21.9.2012

Třetí ročník zakončí seminář Vodotěsné betony

Úspešný třetí ročník vzdělávacího projektu Beton University zakončí seminář Vodotěsné betony z cyklu Moderní trendy v betonu, který se uskuteční 11.10. v Plzni.

Seminář Vodotěsné betony  je zaměřený na vodonepropustné betony. Úvodem je stručně probrána historie vývoje betonu a současné možnosti jeho použití. Dále je podrobně vysvětlena problematika provádění a navrhování vodonepropustných konstrukcí bez dodatečné izolace proti vodě. Seminář rovněž zahrnuje informace o možných poruchách vodonepropustných konstrukcí, možnostech a způsobu sanací.  Přihlásit se můžete jednoduše on-line zde.

Semináře Beton University jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání. Absolvování semináře je ohodnoceno jedním bodem u České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a třemi body u České komory architektů (ČKA).

Už teď se můžete těšit na následující 4. ročník edukačního projektu Beton University, který opět přinese dvě zajímavá specializovaná témata z oblasti stavebnictví.

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /