Vzdělávejte se s námi na seminářích Beton University

5.6.2012

Vzdělávejte se s námi na seminářích Beton University

Společnost Českomoravský beton, a.s., člen HeidelbergCement Group, spolu se svými dceřinými společnostmi a partnery Vás zve na další pokračování vzdělávacích seminářů o betonu. 

V rámci seminářů se pod vedením předních odborníků seznámíte s novinkami v oboru a načerpáte další cenné informace o využití betonu. Semináře jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání. Absolvování semináře je ohodnoceno jedním bodem u České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a třemi body u České komory architektů (ČKA).

          Nejbližší seminář na téma Vodotěsné betony z cyklu Moderní trendy v betonu se uskuteční 6. 9. v Brně. Na semináři se dozvíte informace o prvcích, které se používají pro vodonepropustné konstrukce bez dodatečné izolace proti vodě včetně zásad navrhování, realizace a možných poruch při provádění těchto betonových konstrukcí.

Veškeré infomace a program semináře Vodotěsné betony naleznete zde.

         Seminář Architektonický beton proběhne 18. 9. v Ostravě. Problematika semináře nabízí posluchačům přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, které lze navrhnout a postavit z betonu spolu se zaměřením na použití betonu jako architektonického prvku (pohledové plochy, barevnost). Součástí jsou příklady realizace u nás i v zahraničí.

Veškeré infomace a program semináře Architektonický beton naleznete zde.

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /