Zhodnocení I. pololetí Beton University

24.4.2012

Zhodnocení I. pololetí Beton University

V I. pololetí 3. ročníku Beton University se za vysoké účásti posluchačů uskutečnily dva druhy vzdělávacích seminářů v Praze, Ostravě a Liberci.

Posluchači na semináři Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony měli možnost načerpat cenné informace o stavebních materiálech a prvcích, které se používají pro vodonepropustné konstrukce včetně zásad navrhování, realizace a možných poruch při provádění těchto betonových konstrukcí.

Seminář Architektonický beton seznámil posluchače s použitím betonu jako architektonického prvku. Dále se zaměřil na přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, pro které je možno s výhodou navrhnout beton, včetně specifikací vhodného typu betonu pro tyto konstrukce a příkladů realizací.

 Pozitivní ohlasy a výborné hodnocení, zejména přesnosti vysvětlení probíraných témat, profesionální úrovně přednášejících a využitelnosti probíraných témat v praxi ze strany projektantů, architektů a široké odborné veřejnosti, velice těší jak nás - pořadatele, tak i odborné a mediální partnery.

V galerii seminářů si můžete prohlédnou fotky ze seminářů v Praze, Ostravě a Liberci.

Všem posluchačům a přednášejícím děkujeme za účast!

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /