Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

2. webinář Beton v architektuře

Webinář je zaměřen na pohledové betony a lité podlahy v architektuře. Na příkladech úspěšných realizací bude demonstrována filozofie přístupu architekta. Součástí budou prezentace z praxe zaměřené na nástroje pro navrhování, provádění a diagnostiku staveb.

 

Dostupné termíny webináře Datum Čas Přihlášení
Webináře již proběhly a možnost jejich zhlédnutí a absolvování ze záznamu skončila 31.10.2021.
Těšíme se na setkání v příštím roce.

Časový předpoklad: 9:00 - 11:00

PříspěvkyPřednášejícíSpolečnost
Zahájení Ing. Jan Veselý, MBA Českomoravský beton
Realizace z betonu doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný FA ČVUT, IXA
Příklady diagnostiky architektonicky cenných ŽB konstrukcí doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. ÚSZK FAST VUT Brno
BIMTech Tools - nástroje, jak na beton v projektu Ing. arch. Rostislav Mareš BIM Technology
Lité podlahy a jejich architektonické realizace
Ing. Pavel Veselý BETOTECH
Diskuze s lektory moderuje Ing. Vladimír Veselý  

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný / FA ČVUT, IXA

doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný / FA ČVUT, IXA

V roce 1995 absolvoval na Fakultě architektury ČVUT. Po tříleté praxi složil zkoušky pro autorizaci A.0 a stal členem České komory architektů.

V roce 1998 založil s Petrem Hájkem a Janem Šépkou společnost HŠH architekti, s.r.o. a stal se jejím jednatelem. Mezi oceněné práce a realizace ateliéru patří: Výdlažba Jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, Vila v Berouně, Vila Hermína, nebo třetí místo v mezinárodní soutěži na novou budovu Národní knihovny. Posledním společným projektem byla v roce 2014 dokončená revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli.

Zkušenosti z pozic účastníka, porotce a zpracovatele podmínek architektonických soutěží zúročil mezi lety 2005-2017 při působení ve správní radě Společnosti Petra Parléře, o.p.s., podporující pořádání soutěží s tématem veřejného prostoru.

Od roku 2013 vede s Ing. arch. Klárou Hradečnou ateliér na Ústavu navrhování Fakulty architektury ČVUT v Praze.

V roce 2015 založil atelier IXA, mezi jehož pilotní projekty patří Piazzetta u kaple Sv. Kosmy a Damiána v Emauzích, Areál Wikov MGI a.s. v Hronově, Vrbatova bouda v Krkonoších, nebo rekonstrukce Rýchorského náměstí v Žacléři.

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, kde rovněž pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví. Je autorizovaným inženýrem pro zkoušení a diagnostiku staveb a zabývá se zejména nedestruktivními diagnostickými metodami a jejich využitím pro hodnocení existujících konstrukcí. Úzce spolupracuje s předním výrobcem přístrojové techniky PROCEQ SA, garantuje kurz pro certifikaci osob „Technik NDT zkoušení ve stavebnictví“. Na FAST VUT v Brně vede předměty jako Diagnostika stavebních konstrukcí, Diagnostické metody ve stavebnictví, Průzkumy pro rekonstrukce staveb. Je vedoucím oboru Konstrukce a dopravní stavby.

Ing. arch. Rostislav Mareš / BIM Technology

Ing. arch. Rostislav Mareš / BIM Technology

Absolvent FA ČVUT, jednatel BIM Technology s.r.o. Zabývá se aplikací informačních technologií na navrhování stavebních konstrukcí a staveb jako takových. Ačkoliv uznává tužku jako ultimativní nástroj pro dorozumívání mezi techniky, domnívá se, že v 21. století by se stavebnictví mohlo alespoň přiblížit strojírenství co se týče užívání 3D a informací v modelu pro výpočty. BIMTECH dělá vše proto aby navrhování bylo co nejefektivnější a nejjednodušší. Proto spolupracuje s mnoha výrobci stavebních materiálů v ČR a přináší jejich výrobky v inovativní podobě přímo do projekčních softwarů.

Ing. Pavel Veselý / BETOTECH

Ing. Pavel Veselý / BETOTECH

Formálním vzděláním je absolventem oboru vodní stavitelství na FSv, ČVUT v Praze, specializace hydrologie. Profiloval se postupnou praxí (2000-2006) přípraváře pro pozemní stavby a speciální zakládání směrem k objektům, kde žijí a pracují lidé.

V laboratoři BETOTECH je od roku 2006 zaměstnán jako laborant pro méně běžné zkušebnictví a jako technolog litých potěrů. Spoluvytváří poradenské zázemí hlavně pro konstrukce podlah a pro značkové betony a další produkty.

V rámci odborné činnosti spolupracuje převážně s FSv VUT v Brně a FSv ČVUT v Praze jako účastník výzkumných projektů a garant diplomových prací prováděných na platformě laboratoře BETOTECH.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
BU webináře LETÁK 2021.pdf 4.5.2021 2172 kB Stáhnout
Pavel Veselý_Lité podlahy a jejich architektonické realizace_zkrácená.pdf 13.5.2021 471 kB Stáhnout
Petr Cikrle_Příklady diagnostiky architektonicky cenných ŽB konstrukcí_zkrácená.pdf 13.5.2021 924 kB Stáhnout
Rostislav Mareš_BIMTech Tools - nástroje, jak na beton v projektu_zkrácená.pdf 13.5.2021 1862 kB Stáhnout
Tomáš Hradečný_Realizace z betonu_zkrácená.pdf 13.5.2021 2795 kB Stáhnout
BU webinář Beton v architektuře.pdf 15.4.2021 969 kB Stáhnout

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT + 0.5 bodu

 • ČKA + 1 bod

Pořadatel webináře:

Spolupořadatel webináře:

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /