Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

2. webinář Beton v architektuře

Webinář je zaměřen na pohledové betony a lité podlahy v architektuře. Na příkladech úspěšných realizací bude demonstrována filozofie přístupu architekta. Součástí budou prezentace z praxe zaměřené na nástroje pro navrhování, provádění a diagnostiku staveb.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT + 0.5 bodu

 • ČKA + 1 bod

Pořadatel webináře:

Spolupořadatel webináře:

Časový předpoklad: 9:00 - 11:00

PříspěvkyPřednášejícíSpolečnost
Zahájení Ing. Jan Veselý, MBA Českomoravský beton
Realizace z betonu doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný FA ČVUT, IXA
Příklady diagnostiky architektonicky cenných ŽB konstrukcí doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. ÚSZK FAST VUT Brno
BIMTech Tools - nástroje, jak na beton v projektu Ing. arch. Rostislav Mareš BIM Technology
Lité podlahy a jejich architektonické realizace
Ing. Pavel Veselý BETOTECH
Diskuze s lektory moderuje Ing. Vladimír Veselý  

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, kde rovněž pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví. Je autorizovaným inženýrem pro zkoušení a diagnostiku staveb a zabývá se zejména nedestruktivními diagnostickými metodami a jejich využitím pro hodnocení existujících konstrukcí. Úzce spolupracuje s předním výrobcem přístrojové techniky PROCEQ SA, garantuje kurz pro certifikaci osob „Technik NDT zkoušení ve stavebnictví“. Na FAST VUT v Brně vede předměty jako Diagnostika stavebních konstrukcí, Diagnostické metody ve stavebnictví, Průzkumy pro rekonstrukce staveb. Je vedoucím oboru Konstrukce a dopravní stavby.

Ing. arch. Rostislav Mareš / BIM Technology

Ing. arch. Rostislav Mareš / BIM Technology

Absolvent FA ČVUT, jednatel BIM Technology s.r.o. Zabývá se aplikací informačních technologií na navrhování stavebních konstrukcí a staveb jako takových. Ačkoliv uznává tužku jako ultimativní nástroj pro dorozumívání mezi techniky, domnívá se, že v 21. století by se stavebnictví mohlo alespoň přiblížit strojírenství co se týče užívání 3D a informací v modelu pro výpočty. BIMTECH dělá vše proto aby navrhování bylo co nejefektivnější a nejjednodušší. Proto spolupracuje s mnoha výrobci stavebních materiálů v ČR a přináší jejich výrobky v inovativní podobě přímo do projekčních softwarů.

Ing. Pavel Veselý / BETOTECH

Ing. Pavel Veselý / BETOTECH

Formálním vzděláním je absolventem oboru vodní stavitelství na FSv, ČVUT v Praze, specializace hydrologie. Profiloval se postupnou praxí (2000-2006) přípraváře pro pozemní stavby a speciální zakládání směrem ke konstrukcím, kde žijí a pracují lidé.

V laboratoři BETOTECH je od roku 2006 zaměstnán jako zkušebník speciálních testů silikátových materiálů a dále jako technolog značkových produktů. Spoluvytváří poradenské zázemí hlavně pro značkové produkty, převážně podlahové potěry, a jejich vývoj.

V rámci odborné činnosti spolupracuje převážně s FSv VUT v Brně a FSv ČVUT v Praze jako účastník výzkumných projektů a garant diplomových prací prováděných na platformě laboratoře BETOTECH.

Dostupné termíny semináře

Dostupné webináře Datum Čas Přihlášení
2. webinář Beton v architektuře 11. 5. 2021 9 - 11:00

Webináře jsou pro všechny zájemce ZDARMA. Budou probíhat v on-line prostředí s pevně daným termínem živého vysílání. Na jednotlivé webináře je potřeba se přihlásit/ registrovat přes web Betonuniversity.cz.

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /