Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II.

V druhé ze série seminářů budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Nebudou chybět praktické informace související s prováděním betonových konstrukcí.

V druhé ze série seminářů budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Nebudou chybět praktické informace související s prováděním betonových konstrukcí.

Spolupořadatelem tohoto semináře je   Česká betonářská společnost ČSSI 

POPLATEK ZA SEMINÁŘ JE 200,- Kč (členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%)

Studenti, pedagogové - ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email veronika.zihlova@cmbeton.cz.

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent doktorského studijního programu Stavební inženýrství na ČVUT v Praze, fakultě stavební, oboru Konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2002 působí ve firmě TBG Metrostav s.r.o., v současnosti na pozici technického náměstka. Věnuje se zejména technologii betonu a vývoji nových produktů. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. Je členem výboru České betonářské společnosti ČSSI.

Mga. Federico Díaz / Studio Federico Díaz

Mga. Federico Díaz / Studio Federico Díaz

Federico Díaz je umělec česko‐argentinského původu, jehož multimediální tvorba odhaluje smysly nezachytitelné, imateriální elementy. Pro Díazovu práci jsou typické prostředky jazyka algoritmicky generovaného umění a systems art a také práce s roboty a umělou inteligencí.  Vystavoval na mnoha mezinárodních výstavách a ve význačných institucích jako Mori Art Museum Tokyo, CAFA Museum Beijing, Institute of Contemporary Arts Londýn, Center for Art and Media Karlsruhe, Ars Electronica Linec, Massachusetts Museum of Contemporary Art, Art Basel in Miami Beach (ve spolupráci s MoMA PS1), Florence Biennale, na 54. Bienále v Benátkách a také připravil výstavu ve spolupráci s University of Cambridge. V roce 2010 reprezentoval české umění na světovém Expu v Šanghaji. V České republice vystavoval v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii, Jízdárně Pražského hradu, Letohrádku královny Anny či Domě umění města Brna. Mezi lety 2008-2014 byl vedoucím Ateliéru Supermédií na VŠUP.

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na ČVUT v Praze. Od roku 1997 se podílel na více než 30 publikacích v oborech: teoretické problémy mostů, vláknobetony a kompozitní konstrukce. Od roku 2015 působí na pozici ředitele divize Konstrukce a dopravní stavby ve společnosti Obermeyer Helika a.s.

Ing. Oldřich Žalud / BETOTECH

Ing. Oldřich Žalud / BETOTECH

Technolog a zároveň vedoucí laboratoře v Brně. Působí ve společnosti BETOTECH s.r.o.

Bc. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Bc. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Student magisterského programu na ČVUT FSv v Praze, obor konstrukce pozemních staveb. V rámci diplomové práce se zabývá technologií betonu pro vodonepropustné konstrukce. Působí jako technolog ve společnosti TBG Metrostav s.r.o.

Ing. Martin Juren / PERI

Ing. Martin Juren / PERI

Působí ve firmě PERI již 15 let jako manažer bednění. Betonovým konstrukcím se věnuje přes 20 let. Vystudoval VUT v Brně, obor Vodohospodářské stavby. Spolupráce na stavbách:  Archeopark Pavlov, Aquapark Pasohlávky, Nová Karolina Ostrava, New Doxx Praha.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Ve společnosti PERI působí od roku 2004. Prošel pozicemi technik bednění pozemních staveb, manažer odbytu bednění, vedoucí všech technických oddělení a v současnosti zastává funkci obchodního manažera pro oblast Čech. Je absolventem Stavební fakutly ČVUT v Praze.

Podílel se na mnoha významných stavbách v celé ČR, např. Divadlo v Plzni, Florentinum, KIC v Hradci Hrálové. Je odborníkem na pohledové betony, publikuje v odborných časopisech. Je spoluautorem Technických pravidel ČBS 03 (2018) Pohledový beton.

 

Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA / JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.

Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA / JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.

Absolvent oboru Konstrukce a Dopravní stavby na ČVÚT v Praze, kde získal také titul Ing. a Ph.D.  Je autorizovaným inženýrem v oboru Mosty a inženýrské konstrukce. Jako aktivní člen České Betonářské Společnosti se podílel na vzniku několika Technických předpisů (TP ČBS 04, TP ČBS 06). V současné době je předsedou Revizní komise ČBS.

Od roku 2010 je jednatelem společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o., která se specializuje na prodej, zpracování technických řešení a odborné poradenství v oblasti speciálních vkládaných prvků do železobetonových konstrukcí vyráběných mateřskými společnostmi JORDAHL GmbH, H-Bau Technik GmbH a Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH.  

Ing. Jan Šperger / Zakládání staveb, a.s.

Ing. Jan Šperger / Zakládání staveb, a.s.

Absolvent oboru vodní hospodářství a vodní stavby na stavební fakultě, ČVUT v Praze v roce 1998.  Od roku 2005 je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru geotechnika. Od roku 1998 působí ve společnosti Zakládání staveb, a.s. v současné době na pozici vedoucího technicko-technologického odboru. Postupně prošel pozice mistra, stavbyvedoucího a technologa. V oboru speciálního zakládání staveb se zaměřuje na technologie podzemních stěn a pilot. Je členem redakční rady časopisu Zakládání.

Ing. Radek Matula, Ph.D. / SQZ

Ing. Radek Matula, Ph.D. / SQZ

Ing. Radek Matula, Ph.D. absolvoval v roce 2013 doktorské studium v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura na Dopravní fakultě Jana Pernera (Univerzita Pardubice) a je absolventem magisterského studia v oboru Konstrukce a dopravní stavby na fakultě stavební (Vysoké učení technické v Brně).

V instituci Centrum dopravního výzkumu pracoval od roku 2007 do roku 2017 jako výzkumný pracovník Oblasti dopravní infrastruktury. Hlavní zaměření jeho činnosti byla nedestruktivní diagnostika na pozemních komunikacích a zabýval se výzkumem při návrhu, údržbě a opravách na pozemních komunikacích a mostech.

Ve společnosti SQZ pracuje od roku 2017 na pozici specialista. Hlavní zaměření jeho činnosti je nedestruktivní diagnostika na pozemních komunikacích a zabývá se vývojem nových i stávajících zkušebních metod.

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství v roce 2006. Od roku 2007 pracoval v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze jako vědecko-výzkumný pracovník a vedoucí laboratoře technologie betonu. Na Kloknerově ústavu absolvoval i doktorské studium. Od roku 2015 působí ve společnosti STACHEMA CZ nyní na pozici ředitel divize Speciálních malt a divize Stavební chemie. Profesní náplní je zejména oblast technologie betonu a malt, a dále zkoušení materiálů (zejména silikátových) a betonových konstrukcí v laboratoři i in-situ.

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Absolvent VUT Brno - fakulta stavební, pracuje ve společnosti TBG BETONMIX a.s. jako asistent obchodního ředitele.

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Absolventka oboru příprava, realizace a provoz staveb na stavební fakultě ČVUT v Praze. Nyní působí na pozici obchodního náměstka ve společnosti TBG Metrostav s.r.o. Zkušenosti z pozice generálního dodavatele sbírala např. při realizaci projektu Prodloužení trasy metra V.A z Dejvické do Motola. Nyní se věnuje obchodním aktivitám pro společnost TBG Metrostav, která dodává transportbeton po celém regionu hlavního města Prahy.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Beton University - leták I. pololetí.pdf 21.8.2020 767 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /