Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

2. webinář Konstrukce a ultra-vysokohodnotné betony

Webinář je zaměřen na ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí. Představeny budou rovněž praktické informace související se specifikací betonu a příklady z praxe.

 

Dostupné termíny webináře Datum Čas Přihlášení
Webináře již proběhly a možnost jejich zhlédnutí a absolvování ze záznamu skončila 31.10.2021.
Těšíme se na setkání v příštím roce.

Časový předpoklad: 9:00 - 11:00

PříspěvkyPřednášejícíSpolečnost
Zahájení Ing. Jan Veselý, MBA Českomoravský beton
Specifikace a požadavky na betony  Ing. Vladimír Veselý SVB ČR, ČBS
Využití ultra-vysokohotnotných betonů (UHPC) pro zesilování konstrukcí Ing. Robert Coufal, Ph.D. TBG METROSTAV
Opláštění výdechového objektu z tunelu Blanka Ing. arch. MgA. Dmitrij Nikitin Studio Federico Díaz
Příklady realizací betonových konstrukcí - reference Ing. Aleš Florián TBG BETONMIX
Diskuze s lektory moderuje Ing. Michal Števula, Ph.D.  

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent doktorského studijního programu Stavební inženýrství na ČVUT v Praze, fakultě stavební, oboru Konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2002 působí ve firmě TBG Metrostav s.r.o., v současnosti na pozici technického náměstka. Věnuje se zejména technologii betonu a vývoji nových produktů. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. Je členem výboru České betonářské společnosti ČSSI.

Ing. arch. MgA. Dmitrij Nikitin / Studio Federico Díaz

Ing. arch. MgA. Dmitrij Nikitin / Studio Federico Díaz

Vystudoval architekturu na FA ČVUT a volné umění na UMPRUM.

Věnuje se robotice, architektuře a umění.

Zaměřuje se na pokročilé metody fabrikace a parametrický design.

Ve Studiu Federico Díaz má na starost vývoj robotického softwaru pro aditivní fabrikaci.

Podílel se na uměleckých a architektonických projektech realizovaných v České republice, Itálii, Velké Británii, USA, Číně, Švýcarsku atd.

Ing. Aleš Florián / TBG BETONMIX

Ing. Aleš Florián / TBG BETONMIX

Absolvent VUT Brno FAST obor stavební inženýrství (pozemní stavby) ukončení studia v roce 2011. 

Praxi jsem získával v projekci již během studia a následně během 7 let na pozici stavebního technika. Následně jsem v roce 2017 nastoupil do firmy TBG BETONMIX a.s. jako obchodní zástupce – prodejce pro jižní Moravu, kde jsem postupem času dostal na starosti až 5 betonáren v Jihomoravském kraji. Od začátku roku se zabývám i podporou prodeje litých podlahových směsí v Jihomoravském kraji.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
BU webinář Konstrukce a ultra-vysokohodnotné betony.pdf 22.4.2021 990 kB Stáhnout
Aleš Florián_Příklady realizací betonových konstrukcí - reference_zkrácená.pdf 26.5.2021 828 kB Stáhnout
Robert Coufal_Využití ultravysokohodnotných betonů (UHPC) pro zesilování konstrukcí_zkrácená.pdf 26.5.2021 1913 kB Stáhnout
Vladimír Veselý_Specifikace a požadavky na betony_zkrácená.pdf 13.5.2021 960 kB Stáhnout
Dmitrij Nikitin_Opláštění výdechového objektu z tunelu Blanka_zkrácená.pdf 13.5.2021 9075 kB Stáhnout
BU webináře LETÁK 2021.pdf 4.5.2021 2172 kB Stáhnout

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT + 0.5 bodu

 • ČKA + 1 bod

Pořadatel webináře:

Spolupořadatel webináře:

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /