Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

3. webinář Konstrukce a betony pro zakládání staveb

Webinář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony pro speciální zakládání staveb. Budou také prezentovány praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb včetně složení betonu v různých podmínkách.

 

Dostupné termíny webináře Datum Čas Přihlášení
Webináře již proběhly a možnost jejich zhlédnutí a absolvování ze záznamu skončila 31.10.2021.
Těšíme se na setkání v příštím roce.

Časový předpoklad: 9:00 - 11:00

PříspěvkyPřednášejícíSpolečnost
Zahájení Ing. Jan Veselý, MBA Českomoravský beton
Architektura a betonové konstrukce arch. David Chmelař Chmelař architekti
Betony pro speciální zakládání staveb Ing. Jan Šperger Zakládání staveb
Nedestruktivní stanovení polohy výztužných prvků v cementobetonových krytech vozovek Ing. Radek Matula, Ph.D. SQZ
Přísady do betonu - rozdělení a funkce Ing. Petr Huňka, Ph.D. STACHEMA CZ
Betony pro zesilování konstrukcí, vodonepropustné konstrukce a zakládání Ing. Karolína Erbenová TBG METROSTAV
Diskuze s lektory moderuje Ing. Jan Veselý, MBA  

arch. David Chmelař / Chmelař architekti

arch. David Chmelař / Chmelař architekti

David Chmelař (nar. 1978 v Náchodě) působil na české architektonické scéně nezávisle již od začátku vysokoškolského studia. Studoval Fakultu architektury ČVUT (1997-2003) a Fakultu stavební (2001-2002). V roce 2001 byl oceněn Olověným Dušanem za nejlepší projekt FA ČVUT. Jeho tvorba je geograficky spojena zejména s oblastí severovýchodních Čech, Příbramí a hlavně s Prahou. Tvoří prakticky na všech platformách architektonické praxe.

 

Ing. Jan Šperger / Zakládání staveb, a.s.

Ing. Jan Šperger / Zakládání staveb, a.s.

Absolvent oboru vodní hospodářství a vodní stavby na stavební fakultě, ČVUT v Praze v roce 1998. Od roku 2005 je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru geotechnika. Od roku 1998 působí ve společnosti Zakládání staveb, a.s. v současné době na pozici vedoucího technicko-technologického odboru. Postupně prošel pozice mistra, stavbyvedoucího a technologa. V oboru speciálního zakládání staveb se zaměřuje na technologie podzemních stěn a pilot. Je členem redakční rady časopisu Zakládání.

Ing. Radek Matula, Ph.D. / SQZ

Ing. Radek Matula, Ph.D. / SQZ

Ing. Radek Matula, Ph.D. absolvoval v roce 2013 doktorské studium v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura na Dopravní fakultě Jana Pernera (Univerzita Pardubice) a je absolventem magisterského studia v oboru Konstrukce a dopravní stavby na fakultě stavební (Vysoké učení technické v Brně).

Pracoval od roku 2007 jako výzkumný pracovník Oblasti dopravní infrastruktury v Centru dopravního výzkumu. Od roku 2017 pracuje ve společnosti SQZ na pozici specialista. Hlavní zaměření jeho činnosti je nedestruktivní diagnostika na pozemních komunikacích a zabývá se vývojem nových i stávajících zkušebních metod. Je členem České společnosti pro nedestruktivní testování.

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství v roce 2006. Od roku 2007 pracoval v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze jako vědecko-výzkumný pracovník a vedoucí laboratoře technologie betonu. Na Kloknerově ústavu absolvoval i doktorské studium. Od roku 2015 působí ve společnosti STACHEMA CZ nyní na pozici ředitel divize Speciálních malt a divize Stavební chemie. Profesní náplní je zejména oblast technologie betonu a malt, a dále zkoušení materiálů (zejména silikátových) a betonových konstrukcí v laboratoři i in-situ.

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Absolventka oboru příprava, realizace a provoz staveb na stavební fakultě ČVUT v Praze. Nyní působí na pozici obchodního náměstka ve společnosti TBG Metrostav s.r.o. Zkušenosti z pozice generálního dodavatele sbírala např. při realizaci projektu Prodloužení trasy metra V.A z Dejvické do Motola. Nyní se věnuje obchodním aktivitám pro společnost TBG Metrostav, která dodává transportbeton po celém regionu hlavního města Prahy.

Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
BU webináře LETÁK 2021.pdf 4.5.2021 2172 kB Stáhnout
Petr Huňka_Přísady do betonu - rozdělení a funkce_zkrácená.pdf 26.5.2021 228 kB Stáhnout
David Chmelař_Architektura a betonové konstrukce_zkrácená.pdf 26.5.2021 2497 kB Stáhnout
Radek Matula_Nedestruktivní stanovení polohy výztužných prvků v cementobetonových krytech vozovek_zkrácená.pdf 26.5.2021 2004 kB Stáhnout
Karolína Erbenová_Betony pro zesilování konstrukcí, vodonepropustné konstrukce a zakládání_zkrácená.pdf 13.5.2021 391 kB Stáhnout
Jan Šperger_Betony pro zakládání staveb_zkrácená.pdf 13.5.2021 644 kB Stáhnout
BU webinář Konstrukce a betony pro zakládání staveb.pdf 15.4.2021 990 kB Stáhnout

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT + 0.5 bodu

 • ČKA + 1 bod

Pořadatel webináře:

Spolupořadatel webináře:

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /