Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Betony blízké budoucnosti

Seminář je zaměřen na směsné cementy, beton z recyklovaného kameniva a systém Concremote. Představeny budou stavby z vybraných regionů ČR a poutavé stavby ze zahraničí.

Seminář „Betony blízké budoucnosti“ obsahuje přednášky na téma směsné cementy a důvody zvyšování jejich podílu na trhu, nebo také beton z recyklovaného kameniva. Představíme vám systém Concremote pro optimalizaci vaší stavby, který slouží pro monitorování pevnosti betonu v tlaku v reálném čase. Nebudou chybět ani stavby z vybraných regionů České republiky nebo poutavé stavby ze zahraničí. Mezi přednášejícími se objeví jako obvykle spousta zajímavých hostů, kteří se s vámi podělí o novinky i příklady z praxe.

Program

08:30 - 09:00   Registrace
09:00 - 10:30  Zahájení
   Směsné cementy
   Betony blízké budoucnosti
   Beton z recyklovaného kameniva - vlastnosti a podmínky použití
   Dotazy / diskuze
10:30 - 10:55   Přestávka - občerstvení
10:55 - 12:15   Výstavba obloukové lávky přes Labe v Nymburce
   Mostní objekty na stavbě Hostivař II
   VMO Brno - Tomkovo náměstí, Rokytova
   Dotazy / diskuze
12:15 - 12:30  Přestávka
12:30 - 13:50  Přísady do betonu a významné zahraniční projekty
   Concremote - měření vývoje pevnosti v reálném čase
   Místní stavby a trh na Jižní Moravě
   Dotazy / diskuze
13:50 - 14:00  Závěr - test, dotazník
14:00 - 15:00  Oběd

200,- Kč (sleva 50 % pro členy ČKA, ČKAIT a ČSSI; studenti a pedagogové zdarma).

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci. Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email veronika.zihlova@cmbeton.cz.

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství. Od roku 2004 prošel ve společnosti Českomoravský cement různými obchodně-technickými pozicemi. V současné době působí na pozici vedoucího technické podpory prodeje cementu a kameniva.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Jednatel společnosti BETOTECH. Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. V minulosti ve výkonných funkcích Svazu výrobců betonu ČR a ČBS.

Ing. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Ing. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Absolvent oboru konstrukce pozemních staveb na ČVUT FSv v Praze. Momentálně působí jako technolog ve společnosti TBG Metrostav s.r.o. a současně se v rámci doktorského studia věnuje výzkumu betonů z recyklovaných materiálů.

Dr. Ing. Petr Vítek / HOCHTIEF

Dr. Ing. Petr Vítek / HOCHTIEF

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby a postgraduálního studia zaměřeného na beton. Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce. V praxi se zbýval projektováním a po té realizací staveb. Zaměřuje se na vývoj technologie výstavby mostů. Rovněž se věnuje vědeckovýzkumné činnosti a efektivní aplikaci moderních stavebních materiálů. 

Ing. Jakub Jaček / METROSTAV

Ing. Jakub Jaček / METROSTAV

Vystudoval FSv ČVUT v Praze obor Konstrukce a pozemní stavby. V roce 2010 nastoupil do společnosti Metrostav a.s. v rámci praxe současně se studiem, po dokončení studia pracuje jako přípravář staveb do soutěží i v realizaci, převážně se jedná o stavby mostů.

Ing. Aleš Florián / TBG BETONMIX

Ing. Aleš Florián / TBG BETONMIX

Absolvent VUT Brno FAST obor stavební inženýrství (pozemní stavby) ukončení studia v roce 2011. 

Praxi jsem získával v projekci již během studia a následně během 7 let na pozici stavebního technika. Následně jsem v roce 2017 nastoupil do firmy TBG BETONMIX a.s. jako obchodní zástupce – prodejce pro jižní Moravu, kde jsem postupem času dostal na starosti až 5 betonáren v Jihomoravském kraji. Od začátku roku se zabývám i podporou prodeje litých podlahových směsí v Jihomoravském kraji.

Ing. Antonín Jančařík / CHRYSO Chemie

Ing. Antonín Jančařík / CHRYSO Chemie

Absolvent oboru Stavebně – materiálové inženýrství na stavební fakultě VUT v Brně, absolvoval v roce 1987.

Více než 20 let zkušeností v prefabrikaci.

Od roku 2016 pracuje jako ředitel společnosti Chryso Chemie s.r.o.

Ing. Hana Šáchová, Ph.D. / CHRYSO Chemie

Ing. Hana Šáchová, Ph.D. / CHRYSO Chemie

Absolventka oboru Stavebně – materiálové inženýrství na stavební fakultě VUT v Brně. Od roku 2005 pracuje jako vedoucí laboratoře a R&D manager v Chryso Chemii, s.r.o. Dlouhodobě se zabývá vývojem a zkoušením přísad do betonu.

Ing. Pavel Kasal / Doka GmbH

Ing. Pavel Kasal / Doka GmbH

Absolvent oboru budovy a prostředí na FSv ČVUT v Praze. V současnosti působí na rakouské centrále firmy Doka, kde se věnuje zejména využití systému pro nedestruktivní měření pevnosti betonu v praxi a dalším tématům, které úzce souvisejí s betonem a bedněním. V rámci doktorského studia se zabývá odchylkami při použití metody zralosti a vlivy různých změn receptury betonu na vývoj pevnosti v tlaku. Je certifikovaným technikem nedestruktivního zkoušení ve stavebnictví. 

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Absolvent VUT Brno – fakulta stavební, pracuje ve společnosti TBG BETONMIX a.s. jako obchodní ředitel.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Václav Skotal - Směsné cementy.pdf 31.3.2022 1009 kB Stáhnout
BU_program_ 2022.pdf 7.6.2022 5812 kB Stáhnout
Michal Števula - Betony blízké budoucnosti.pdf 27.4.2022 551 kB Stáhnout
A. Jančařík a H. Šáchová - Přísady do betonu a významné zahraniční projekty.pdf 31.3.2022 627 kB Stáhnout
Pavel Kasal - Concremote - měření vývoje pevnosti v reálném čase.pdf 31.3.2022 708 kB Stáhnout
Aleš Florián - VMO Brno - Tomkovo náměstí, Rokytova.pdf 31.3.2022 849 kB Stáhnout
Jakub Jaček - Mostní objekty na stavbě Hostivař II.pdf 31.3.2022 992 kB Stáhnout
Petr Vítek - Výstavba obloukové lávky přes Labe v Nymburce.pdf 31.3.2022 2000 kB Stáhnout
Zdeněk Hlavsa - Beton z recyklovaného kameniva.pdf 31.3.2022 2503 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /