Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton
Betony blízké budoucnosti

 

Betony blízké budoucnosti

Seminář je zaměřen na směsné cementy, beton z recyklovaného kameniva a udržitelnou architekturu. Seznámíte se s inspirativními projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Představeny budou také stavby z vybraných regionů. 

Seminář „Betony blízké budoucnosti“ obsahuje přednášky na téma směsné cementy a důvody zvyšování jejich podílu na trhu, nebo také beton z recyklovaného kameniva. Dozvíte se, jaké jsou nové výzvy pro výrobce přísad do betonu v kontextu šetrnosti k životnímu prostředí, nebo jaká je udržitelnost a uhlíková stopa materiálů. Představeny budou inspirativními projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Nebudou chybět ani stavby z vybraných regionů České republiky. Mezi přednášejícími se objeví jako obvykle spousta zajímavých hostů, kteří se s vámi podělí o novinky i příklady z praxe.

V Galerii si můžete prohlédnout, jak vypadal seminář v Českých Budějovicích 23. května.

Program

08:30 - 09:00   Registrace
09:00 - 10:30  Zahájení
   Směsné cementy
   Betony blízké budoucnosti
   Betony se sníženým obsahem CO2
   Beton z recyklovaného kameniva - vlastnosti a podmínky použití
   Dotazy / diskuze
10:30 - 10:45   Přestávka - občerstvení
10:45 - 12:10   Výstavba obloukové lávky přes Labe v Nymburce
   Mostní objekty na stavbě Hostivař II
   Beton šetrný k životnímu prostředí – Nové výzvy pro výrobce přísad do betonu
   Dotazy / diskuze
12:10 - 12:35  Přestávka
12:35 - 13:45  Udržitelnost a uhlíková stopa materiálů
   Nadace Partnerství
   Zajímavé stavby z regionu
   Dotazy / diskuze
13:45 - 14:00  Ukončení a závěrečný test
14:00 - 15:00  Oběd

200,- Kč (sleva 50 % pro členy ČKA, ČKAIT a ČSSI; studenti a pedagogové zdarma).

Způsob platby: Vložné se platí hotově nebo kartou v den konání semináře při prezenci. 

Jiří Tatařík / Českomoravský beton

Ing. Hana Šáchová, Ph.D. / CHRYSO Chemie

Ing. Hana Šáchová, Ph.D. / CHRYSO Chemie

Absolventka oboru Stavebně – materiálové inženýrství na stavební fakultě VUT v Brně. Od roku 2005 pracuje jako vedoucí laboratoře a R&D manager v Chryso Chemii, s.r.o. Dlouhodobě se zabývá vývojem a zkoušením přísad do betonu.

Dr. Ing. Petr Vítek / HOCHTIEF

Dr. Ing. Petr Vítek / HOCHTIEF

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby a postgraduálního studia zaměřeného na beton. Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce. V praxi se zbýval projektováním a po té realizací staveb. Zaměřuje se na vývoj technologie výstavby mostů. Rovněž se věnuje vědeckovýzkumné činnosti a efektivní aplikaci moderních stavebních materiálů. 

Mgr. Martin Ander, Ph.D. / Nadace partnerství

Mgr. Martin Ander, Ph.D. / Nadace partnerství

Mgr. Martin Ander, Ph.D., je vedoucím programu Adapterra Nadace Partnerství. Osm let působil v pozici náměstka primátora města Brna pro rozvoj a životní prostředí, kde se věnoval mimo jiné zavádění energetického managementu a prvků udržitelné výstavby. Od roku 2019 se věnuje podpoře adaptačních opatření na dopady změny klimatu ve městech, organizuje celostátní soutěž Adapterra Awards. Působí též jako konzultant Svazu moderní energetiky pro oblast komunitní energetiky.

Karolína Barič, MSc / Rethink architecture

Karolína Barič, MSc / Rethink architecture

Spoluzakladatelka organizace Rethink Architecture, která propaguje udržitelnost v architektuře. Dále spoluzaložila architektonické studio ZERO Architecture, které se věnuje navrhování udržitelných staveb a poradenství v oblasti udržitelnosti ve stavebnictví. Je akreditovaná specialistka certifikací LEED, BREEAM a WELL. Absolvovala obor Architecture, Urbanism and Building Sciences na TU Delft v Nizozemí.

Ing. Jakub Jaček / METROSTAV

Ing. Jakub Jaček / METROSTAV

Vystudoval FSv ČVUT v Praze obor Konstrukce a pozemní stavby. V roce 2010 nastoupil do společnosti Metrostav a.s. v rámci praxe současně se studiem, po dokončení studia pracuje jako přípravář staveb do soutěží i v realizaci, převážně se jedná o stavby mostů.

Ing. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Ing. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Absolvent oboru konstrukce pozemních staveb na ČVUT FSv v Praze. Momentálně působí jako technolog ve společnosti TBG Metrostav s.r.o. a současně se v rámci doktorského studia věnuje výzkumu betonů z recyklovaných materiálů.

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství. Od roku 2004 prošel ve společnosti Českomoravský cement různými obchodně-technickými pozicemi. V současné době působí na pozici vedoucího technické podpory prodeje cementu a kameniva.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Jednatel společnosti BETOTECH. Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. V minulosti ve výkonných funkcích Svazu výrobců betonu ČR a ČBS.

Semináře Beton university 2023 jsou zařazeny do programu celoživotního profesního vzdělávání ČKA a ČKAIT a ohodnoceny v rámci „1“ bodu.

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Betony blízké budoucnosti 10. 10. 2023 9:00 Uherské Hradiště, hotel Koníček
Betony blízké budoucnosti 24. 10. 2023 9:00 Clarion Congress Hotel, Ústí nad Labem

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /