Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

Seminář zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely.

Seminář zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití litých potěrů pro provádění podlahových konstrukcí. Podrobněji seznamuje účastníky s  technologií výstavby ztraceného bednění včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.

200,- Kč (sleva 50% pro členy ČKA, ČKAIT a ČSSI; studenti, pedagogové a novináři zdarma).

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email tereza.miklasova@cmbeton.cz

PhDr. Matej Šišolák / Jaga Media

PhDr. Matej Šišolák / Jaga Media

Vedoucí redakcí vydavatelství Jaga Media, šéfredaktor časopisu HOME byt/dům/styl/zahrada, vedoucí redaktor časopisů Realizace staveb a TZB Haustechnik. Vystudoval Filosofickou fakultu UK v Bratislavě, působil na VŠMU v Bratislavě a Fakultě sociálních věd v Praze.  Propagátor a popularizátor architektury se soustavně věnuje problematice medializace architektury a designu a to jak v rovině populární, tak odborné. Působí v porotách architektonických soutěží (Fasáda roku, Brick Award, Axor H2O story) a rovněž i jako editor a spoluautor několika knih z této oblasti (České domy, Ročenka Česká architektura, katalogy architektonických studií a výstav). 

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Jednatel společnosti BETOTECH. Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. V minulosti ve výkonných funkcích Svazu výrobců betonu ČR a ČBS.

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

Ing. Oldřich Žalud / BETOTECH

Ing. Oldřich Žalud / BETOTECH

Technolog a zároveň vedoucí laboratoře v Brně. Působí ve společnosti BETOTECH s.r.o.

Ing. Pavel Veselý / BETOTECH

Ing. Pavel Veselý / BETOTECH

Formálním vzděláním je absolventem oboru vodní stavitelství na FSv, ČVUT v Praze, specializace hydrologie. Profiloval se postupnou praxí (2000-2006) přípraváře pro pozemní stavby a speciální zakládání směrem k objektům, kde žijí a pracují lidé.

V laboratoři BETOTECH je od roku 2006 zaměstnán jako laborant pro méně běžné zkušebnictví a jako technolog litých potěrů. Spoluvytváří poradenské zázemí hlavně pro konstrukce podlah a pro značkové betony a další produkty.

V rámci odborné činnosti spolupracuje převážně s FSv VUT v Brně a FSv ČVUT v Praze jako účastník výzkumných projektů a garant diplomových prací prováděných na platformě laboratoře BETOTECH.

Ing. David Janíček / BETOTECH

Ing. David Janíček / BETOTECH

Absolvent Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství na VŠB-TU OSTRAVA. Od roku 2008 pracuje ve společnosti BETOTECH s.r.o. jako technolog značkových produktů

Marko Kraševac / Českomoravský beton

Marko Kraševac / Českomoravský beton

Absolvent oboru Pozemní stavitelství na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem Od roku 2007 pracuji jako obchodní zástupce ve Středisku Značkových produktů spol. Českomoravský beton.

Oldřich Helebrand / Českomoravský beton

Oldřich Helebrand / Českomoravský beton

Působí jako obchodní zástupce pro značkové lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW a PORIMENT. Oblast jeho působení je severní Morava.

Ing. Marek Kubr / METROSTAV D6

Ing. Marek Kubr / METROSTAV D6

Ing. Marek Kubr působí ve společnosti Metrostav a.s. jako vedoucí projektu na provozu ŽBK, divize 6. U společnosti je zaměstnán od roku 2009. Vysokoškolské vzdělání získal na ČVUT v Praze.

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent doktorského studijního programu Stavební inženýrství na ČVUT v Praze, fakultě stavební, oboru Konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2002 působí ve firmě TBG Metrostav s.r.o., v současnosti na pozici technického náměstka. Věnuje se zejména technologii betonu a vývoji nových produktů. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. Je členem výboru České betonářské společnosti ČSSI.

Bc. Martin Dolníček / CONDECOR

Bc. Martin Dolníček / CONDECOR

Bc. Martin Dolníček v současnosti působí ve firmě CONDECOR jako areamanažer. 10 let praxe ve firmách zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem a aplikací materiálových technologií na bázi cementu

Ing. Zdeněk Roska / SIKA

Ing. Zdeněk Roska / SIKA

Absolvent ČVUT Fakulty stavební, obor Pozemní stavby.  Od roku 1994 do současnosti působí ve společnosti Sika CZ s.r.o. Specializace: přísady do betonu, sanace a zesilování ŽBK.

Ondřej Černý / PROFIMAT

Ondřej Černý / PROFIMAT

Do společnosti Profimat s.r.o nastoupil po ukončení SPŠ stavební v Brně v roce 2006. Firma se od roku 1995 podílela na zavedení progresivní technologie strojně hlazených průmyslových podlah v ČR a dodnes se zabývá realizací podlah od průmyslových objektů až po občanské stavby. S útlumem stavební výroby průmyslových podlah dochází k rozšíření portfolia podlah o nové trendy v pohledových a designových prvcích. Tomuto směru se firma aktivně věnuje cca od roku 2010. Pravidelně se účastní českých a zahraničních školení.

Mgr. Roman Nepraš / PROFIMAT

Mgr. Roman Nepraš / PROFIMAT

Samostatný marketingový pracovník spolupracuje externě s firmou Profimat od jejího založení v roce 1995. Zajišťoval pro firmu řadu marketingových akcí (výstav, veletrhů, osvětových akcí aj.) při zavádění technologie strojně hlazených průmyslových podlah a zahraničních výrobků stavební chemie na český a slovenský trh, publikoval články v časopisech Beton, Silnice železnice, Realizace staveb aj.

Ing. Jiří Kux / VAPIS stavební hmoty

Ing. Jiří Kux / VAPIS stavební hmoty

Jednatel ve spolčnosti VAPIS stavební hmoty s.r.o. Společnost byla založena v říjnu 2006 jako 100% dceřiná společnost skupiny Heidelberger Kalksandstein (Heidelberg Cement Group), s úkolem realizovat prodej vápenopískových zdících prvků v České republice.

Mgr. Miroslav Kroc / TBG Plzeň Transportbeton

Mgr. Miroslav Kroc / TBG Plzeň Transportbeton

Působí ve společnosti TBG Plzeň Transportbeton (člen skupiny Českomoravský beton) na pozici vedoucí provozu betonárny v Ústí nad Labem a v České Lípě.

Antonín Bartík / VELOX-WERK

Antonín Bartík / VELOX-WERK

Absolvent SPŠ Stavební Lipník nad Bečvou obor pozemní stavitelství. 20 let praxe v oboru výroby a prodeje cementových stavebních hmot a stavební chemie. Působnost na trzích střední a východní Evropy včetně evropské části Ruské federace. Vedoucí mezinárodní pracovní skupiny zabývající se problematikou sanací železobetonových konstrukcí a aplikací finálních bariérových nátěrů zabraňujících celkovou karbonataci betonových konstrukcí. Od září 2015 obchodní ředitel společnosti VELOX WERK s.r.o Hranice. 

Bc. Pavel Kubica / Českomoravský beton

Bc. Pavel Kubica / Českomoravský beton

Působí ve společnosti Českomoravský beton na pozici vedoucí provozu betonárny v Ostravě a ve Studénce.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Beton University - leták 7. ročník 2016.pdf 10.8.2016 371 kB Stáhnout
Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu - Program II. pol. 2016.pdf 10.8.2016 46 kB Stáhnout
Prezentace: Beton v budovách pro bydlení - design vs. funkce / Prezentující: PhDr. Šišolák / JAGA Media.pdf 7.1.2016 3280 kB Stáhnout
Prezentace: Beton a produkty pro konstrukce rodinných domů / Prezentující: Ing. Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV.pdf 7.1.2016 4696 kB Stáhnout
Prezentace: Referenční stavby / Prezentující: Dvořák / Českomoravský beton.pdf 7.1.2016 2849 kB Stáhnout
Prezentace: Referenční stavba - Městské lázně v Novém Městě na Moravě / Prezentující: Ing. Vrbický / TBG PKS.pdf 7.1.2016 504 kB Stáhnout
Prezentace: Barevné betony pro občanskou výstavbu / Prezentující: Ing. Roska / SIKA.pdf 7.1.2016 1465 kB Stáhnout
Prezentace: Lité podlahy - technologie a využití ve výstavbě / Prezentující: Ing. Veselý P., Kraševac / BETOTECH, Českomoravský beton.pdf 7.1.2016 2488 kB Stáhnout
Prezentace: Realizace litých podlah - architektonické řešení / Prezentující: Ing. Černý / PROFIMAT.pdf 7.1.2016 7759 kB Stáhnout
Prezentace: Systémy zdění z vápenopískových cihel / Prezentující: Ing. Kux / VAPIS Stavební hmoty.pdf 7.1.2016 2449 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /