Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton - rizika vad a poruch

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací.

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací. Dále je seminář zaměřen na možný postup při navrhování betonu s ohledem na požadovanou životnost betonové konstrukce.

Spolupořadatelem semináře je Česká betonářská společnost ČSSI.

200,- Kč

Členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%

Studenti, pedagogové -  ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email tereza.rosenkranzova@cmbeton.cz

Ing. Marie Birnbaumová

Ing. Marie Birnbaumová

Ing. Marie Birnbaumová vystudovala VUT v Brně, fakultu stavební, obor stavebních hmot a dílců, studium ukončila státnicemi v roce 1971. Působila jako odborná pracovnice Úseku kontroly kvality staveb pro Ředitelství silnic a dálnic v ČR.

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. / ÚCHE FAST VUT Brno

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. / ÚCHE FAST VUT Brno

Absolventka Přírodovědecké fakulty MU v Brně, obor anorganická chemie. Od roku 1970 působí na Fakultě stavební VUT v Brně, kde přednáší předměty Stavební chemie a Chemie stavebních materiálů. Byla a je řešitelkou nebo spoluřešitelkou 23 projektů GA ČR, MPO, MŠMT a MK se zaměřením na vývoj nových stavebních pojiv a korozi stavebních materiálů. Je autorkou a spoluautorkou 6 odborných knih, 52 článků v časopisech zahrnutých v databázi Web of Science a více než 500 článků v časopisech a sbornících mezinárodních a národních konferencí. H-index podle WoS 16.

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze

Po ukončení fakulty stavební ČVUT v Praze obor konstrukce doprava v roce 1989 působil v různých pozicích v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Od roku 2010 je ředitelem ústavu. Celý svůj profesní život se zabývá škálou odborných aktivit zahrnujících technologii betonu, materiálové inženýrství v oblasti hmot se silikátovými pojivy, diagnostiku občanských i inženýrských staveb a jejich konstrukcí, hodnocení vad a poruch konstrukcí, technologie sanací vlhkého zdiva a sanace  betonu, zkoušení materiálů a konstrukcí v laboratoři i IN SITU.

Ing. Michal Kropáček / PRAGOPROJEKT, a. s.

Ing. Michal Kropáček / PRAGOPROJEKT, a. s.

Absolvent fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, obor Stavební hmoty a diagnostika staveb. Po škole nastoupil na Ředitelství silnic a dálnic ČR na úsek kontroly kvality staveb jako technolog. Od roku 2017 pracuje jako technický dozor pro mosty a jakost staveb ve firmě PRAGOPROJEKT. Hlavním předmětem jeho zájmu je technologie betonu, provádění betonových konstrukcí a jejich sanace.

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Absolvent Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby v roce 2008. Od roku 2010 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT. Zabývá se zkoušením stavebních materiálů, především těch na bázi cementu, specializuje se na nedestruktivní zkoušení se zaměřením na ultrazvukovou impulzovou metodu a metodu rezonanční. Zabývá se také fyzikálně-mechanickými a trvanlivostními vlastnostmi (zejména modulem pružnosti, mrazuvzdorností, smršťováním, odolností proti korozním vlivům apod.) cementových a AAS materiálů od velmi rané fáze jejich zrání až po dlouhodobá měření.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Ve společnosti PERI působí od roku 2004. Prošel pozicemi technik bednění pozemních staveb, manažer odbytu bednění, vedoucí všech technických oddělení a v současnosti zastává funkci obchodního manažera pro oblast Čech. Je absolventem Stavební fakutly ČVUT v Praze.

Podílel se na mnoha významných stavbách v celé ČR, např. Divadlo v Plzni, Florentinum, KIC v Hradci Hrálové. Je odborníkem na pohledové betony, publikuje v odborných časopisech. Je spoluautorem Technických pravidel ČBS 03 (2018) Pohledový beton.

 

Ing. Jarmila Novotná

Ing. Jarmila Novotná

Pracuje na pozici manažera Regionálního Technologického Centra společnosti Sika CZ, s.r.o., které zajišťuje výzkum, vývoj a technickou podporu pro Českou republiku a země východní Evropy. Věnuje se především problematice průmyslových podlah.
Je soudním znalcem v oboru průmyslových podlah a sanací betonových konstrukci.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT - 1 bod
 • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Leták Beton University.pdf 18.9.2017 660 kB Stáhnout
Program semináře Beton - rizika vad a poruch 18.9.2017 73 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /