Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Architektura v betonu

TP - pohledové betony / Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS.pdf

TP - pohledové betony / Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS.pdf

V prezentaci jsou uvedeny možné postupy specifikace pohledového betonu. Dále je v prezentaci poskytnuta zevrubná informace o přepracovaném vydání publikace Technická pravidla ČBS 03 (2018) Pohledový beton.
Jde zejména o oblast jejího použití, rozsah parametrů pro specifikaci betonu a její dostupnost.

Příklady diagnostiky architektonicky cenný ŽB konstrukcí - doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno.pdf

Příklady diagnostiky architektonicky cenný ŽB konstrukcí - doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno.pdf

V úvodu se prezentace zaměřuje na železobetonové konstrukce v architektuře od 1900 do současnosti, kdy bude zohledněn průřez obdobími z hlediska nosných konstrukcí. Prezentace se dotkne tématu vlastností betonu v minulosti a dnes – pevnostní třídy a jejich porovnání, speciální betony (hlinitany, betony pohraničního opevnění). Součástí prezentace jsou i výztuže do betonu – vývoj druhů výztuže, porovnání tahových zkoušek staré a nové výztuže. Prezetace obsahuje i praktické příklady.

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Beton University - leták I. pololetí.pdf 6.2.2020 598 kB Stáhnout