Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

2. ročník 2011

V této části knihovny naleznete prezentace a další publikace vztahující se k tématům druhého ročníku Beton University. Seminář Betony a pohledové betony poukazoval na vhodné druhy betonu pro pohledové plochy, architektonický beton nebo realizace z barevného betonu. Seminář Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích se zaměřil na správné navrhování, provádění a vhodné materiály pro podlahové konstrukce.