Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

1. ročník 2010

Tato část knihovny obsahuje prezentace, videa a další publikace, které se vztahují k prvnímu ročníku Beton University. První ročník se zabýval obecnějšími tématy z oboru - normativní základnou pro betony, potěry, vláknobetony, lehce zhutnitelnými a samozhutnitelnými betony a dalšími produkty skupiny Českomoravský beton vyráběnými na betonárnách. Součástí knihovny je také fotodokumentace jednotlivých seminářů.