Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II.

Betony pro speciální zakládání staveb / Ing. Jan Šperger / Zakládání staveb.pdf

Betony pro speciální zakládání staveb / Ing. Jan Šperger / Zakládání staveb.pdf

Prezentace představuje posluchačům specifické požadavky na beton do konstrukcí pilot a podzemních stěn v oboru speciálního zakládání staveb, systém betonáže přes licí roury, požadavky na beton dané platnou legislativou (ČSN EN 206 – příloha D) a evropskými směrnicemi, zkoušky čerstvého betonu na filtraci – odlučování záměsové vody pod tlakem a ukázky následků nestability betonu v praxi hlubinného zakládání.

Návrh těsnících systémů a konstrukční zásady BÍLÉ VANY dle TP ČBS 04 / Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA / JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o..pdf

Návrh těsnících systémů a konstrukční zásady BÍLÉ VANY dle TP ČBS 04 / Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA / JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o..pdf

Cílem presentace je seznámit účastníky školení s druhy těsnícími systémy v souladu s nařízením vlády č. 215/2016 Sb. Budou představeny těsnící plechy s povrstvením, bentonitové pásky, těsnící pásy (PVC, ELASTOMER, EPD), injektážní hadičky, kompresní těsnění. Ke každému systému budou uvedeny i praktické ukázky správně/špatně navržených/provedených pracovní, řízených a dilatačních spár včetně těsnění prostupů a speciálních detailů. Okrajově bude zmíněna i životnost těsnících systémů ve vztahu k životnosti samotné stavební konstrukce.

Speciální betony pro vodonepropustné konstrukce / Bc. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV .pdf

Speciální betony pro vodonepropustné konstrukce / Bc. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV .pdf

Prezentace seznámí posluchače s pojmy související s vodonepropustnými konstrukcemi z pohledu technologie betonu. Hlavním cílem je představit všechny podstatné parametry betonu, které je, při realizaci vodonepropustné konstrukce, nutné brát v potaz. V druhé části bude představen rozsáhlý experiment, který porovnává několik variant betonových směsí pro bílé vany. Z experimentu budou prezentovány výsledky a z nich plynoucí závěry a doporučení.

Přísady do betonu - rozdělení a funkce / Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ.pdf

Přísady do betonu - rozdělení a funkce / Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ.pdf

Příspěvek se zaměřuje na základní rozdělení a funkci přísad, které jsou používány v dnešních „moderních“ betonech. Postupně budou probrány veškeré souvislosti tzn. návrh složení betonu, vliv přísady na vlastnosti betonu a zejména praktické použití
přímo na stavbě především v extrémních klimatických podmínkách (léto x zima). Rovněž budou vyvráceny některé mýty a pověry, které kolem používání přísad stále ještě kolují.

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Beton University - leták I. pololetí.pdf 6.2.2020 598 kB Stáhnout