Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Provádění betonových konstrukcí

Prezentace: Úvod do problematiky provádění betonových konstrukcí / Prezentující: doc. Ing. Svoboda, CSc./ ČVUT Praha.pdf

Prezentace: Úvod do problematiky provádění betonových konstrukcí / Prezentující: doc. Ing. Svoboda, CSc./ ČVUT Praha.pdf

Průřezová přednáška pojednává o tom, co vše a jak může ovlivnit výslednou kvalitu betonové konstrukce v procesu jejího vytváření. Prezentace zahrnuje kroky: návrh projektu - příprava - výběr dodavatelů – návrh betonu – výroba betonu – doprava a ukládání – ošetřování betonu – uvedení do provozu a provozování konstrukce (na vybrané konstrukci průmyslová podlaha)

Prezentace: Vady vzniklé chybným prováděním betonových konstrukcí / Prezentující: Ing. Coufal, Ph.D.; Ing. Mazurová / TBG METROSTAV.pdf

Prezentace: Vady vzniklé chybným prováděním betonových konstrukcí / Prezentující: Ing. Coufal, Ph.D.; Ing. Mazurová / TBG METROSTAV.pdf

Prezentace v úvodu definuje pojem vada, typy vad betonových konstrukcí a jejich důvody. Na příkladech jsou uvedeny nejčastější příčiny vad – nedostatečná pevnost betonu, následky vysoké a nízké konzistence betonu, nedokonale vyčištěné bednění, únik cementového mléka přerušení betonáže, betonáž z kopce atd. V závěru jsou uvedeny rady pro předcházení vad betonových konstrukcí.

Prezentace: Ošetřování betonu, zásady betonáže v zimě a v létě / Prezentující: Ing. Veselý / BETOTECH.pdf

Prezentace: Ošetřování betonu, zásady betonáže v zimě a v létě / Prezentující: Ing. Veselý / BETOTECH.pdf

Příspěvek shrnuje vlivy, které působí na beton v jeho raném stáří a mechanismy smršťování v čase. Dále se zabývá stručně otázkami, kdy je třeba s ošetřováním betonu začít, jakými způsoby a po jakou dobu je vhodné beton ošetřovat. Příspěvek zmiňuje specifika zimních a letních betonáží a upozorňuje na nejčastější chyby při ošetřování betonu.

Prezentace: Nedestruktivní metody zkoušení betonových konstrukcí / Prezentující: doc. Ing. Vymazal, Ph.D.; Ing. Cikrle, Ph.D. / VUT Brno.pdf

Prezentace: Nedestruktivní metody zkoušení betonových konstrukcí / Prezentující: doc. Ing. Vymazal, Ph.D.; Ing. Cikrle, Ph.D. / VUT Brno.pdf

Prezentace ukazuje na příkladech z praxe možnosti využití nedestruktivních metod při zkoušení betonu a výztuže, s cílem minimalizovat zásahy do konstrukcí. Představuje zejména novinky pro zkoušení moderních betonů – např. tvrdoměr Silver Schmidt či ultrazvuk pro zjištění rovnoměrnosti betonu, stanovení modulu pružnosti in situ a hledání dutin. Nové trendy v hledání výztuže reprezentuje např. Profometer PM 630 a zejména radar PS 1000 X scan, umožňující „pohled dovnitř“.

Realizace cementobetonových krytů / STRABAG

Anketa - zhodnocení semináře Provádění betonových konstrukcí

Video obsahuje rozhovory účastníků semináře Provádění betonových konstrukcí, který se uskutečnil 6. listopadu v Brně. Účastníci hodnotí náplň semináře a projekt Beton University.

Otázka ankety: Jak jste se dozvěděli o seminářích Beton University?

Otázka ankety: Proč jste se zúčastnili seminářů Beton University?

Otázka ankety: Jak jste spokojeni s úrovní přednášek?

Otázka ankety: Jde o témata, která Vás zajímají, která byste využil ve vaší praxi?

Otázka ankety: Jaké je Vaše pracovní zaměření?

Otázka ankety: Co vám na Beton University chybí, čím byste ji obohatili?

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Program - Provádění betonových konstrukcí.pdf 18.6.2014 49 kB Stáhnout
Produktový list - Easycrete.pdf 18.6.2014 1152 kB Stáhnout
Produktový list - Steelcrete.pdf 18.6.2014 1133 kB Stáhnout
Příručka technologa beton - suroviny, výroba, vlastnosti.pdf 18.6.2014 3171 kB Stáhnout

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /