Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

Prezentace: Beton v budovách pro bydlení - design vs. funkce / Prezentující: PhDr. Šišolák / JAGA Media

Prezentace: Beton v budovách pro bydlení - design vs. funkce / Prezentující: PhDr. Šišolák / JAGA Media

Beton v budovách pro bydlení - design vs. funkce
Přednáška pojednává o využití betonu v takto definovaných stavbách - od stručného historického přehledu se pak zaměřuje zejména na kreativní a netypická řešení v bytové výstavbě a výstavbě rodinných domů. Beton pojednává nejen jako konstrukční materiál, ale i jako estetický prvek soudobé architektury napříč minulým a tímto stoletím. Pozitivní a negativní příklady, alternativní přístupy, beton v udržitelné výstavbě staveb určených k bydlení.

Prezentace: Lité podlahy - technologie a využití ve výstavbě / Prezentující: Ing. Veselý P., Kraševac / BETOTECH, Českomoravský beton

Prezentace: Lité podlahy - technologie a využití ve výstavbě / Prezentující: Ing. Veselý P., Kraševac / BETOTECH, Českomoravský beton

Lité podlahy – technologie a využití ve výstavbě pojímá téma podlahových souvrství z několika pohledů. Určitě velmi zajímavé je vůbec představení pojmů jako roznášecí vrstva, podlahové souvrství, spára či podkladní vrstva. Prezentace se dotýká také legislativy okolo dané problematiky a vysvětluje kupř., že pojem „betonový potěr“ je nesprávný název pro materiál, který se jmenuje jen a prostě „cementový potěr“. Dále se představují odlišnosti mezi podlahami pro občanskou výstavbu (potěrové roznášecí vrstvy) a průmyslovými podlahami (vyztužené betony, vláknobetony). Jsou zde uvedeny také příklady jednotlivých použitelných materiálů obecně i představeno portfolio společnosti Českomoravský beton, a. s.. v prezentaci najdeme také stručný přehled předpisů pro návrhy a zhotovení podlahových vrstev a pro ověřování vlastností použitých materiálů pro roznášecí vrstvy a hotových podlah.

Prezentace: Realizace litých podlah - architektonické řešení / Prezentující: Ing. Černý / PROFIMAT

Prezentace: Realizace litých podlah - architektonické řešení / Prezentující: Ing. Černý / PROFIMAT

Přednáška poukazuje na změnu vnímání betonu jako stavebního materiálu od čistě technického řešení, které bylo dané vzhledem betonu po určité době působení vnějšího prostředí. Překotným vývojem stavebních technologií (a stavební chemie) se stává beton pohledovým a designovým prvkem. S touto změnou souvisí i vzrůstající požadavky uživatelů po pohledovém betonu (cementovém potěru) v interiéru budov. Na konkrétních příkladech je ukázána struktura jednotlivých druhů použitých materiálů pro pohledové podlahy a jejich barevnost. Obsažněji si všímá řešení, aplikace materiálu Cemflow Look a upozorňuje na problematické technické a architektonické body v návrzích při použití litého cementového potěru.

Prezentace: Systémy zdění z vápenopískových cihel / Prezentující: Ing. Kux / VAPIS Stavební hmoty

Prezentace: Systémy zdění z vápenopískových cihel / Prezentující: Ing. Kux / VAPIS Stavební hmoty

Vápenopískové zdící prvky VAPIS jsou ověřený zdící materiál s vysokou pevností, výbornými zvukově izolačními vlastnostmi a výraznou tepelnou kapacitou. Jejich použití ve stavbě přináší všem na stavbě zúčastněným řadu zajímavých vlastností a výhod, především zisky užitné plochy při splnění všech stavebně technických požadavků jak na vlastní stavbu, tak i na moderní efektivní způsoby projektování a provádění stavby.

Prezentace: Barevné betony pro občanskou výstavbu / Prezentující: Ing. Roska / SIKA

Prezentace: Barevné betony pro občanskou výstavbu / Prezentující: Ing. Roska / SIKA

Povrchové úpravy konstrukcí bytových domů poskytují prostor pro osobní vyjádření vlastníka.
Betonové konstrukce je v současné době možno přímo vyrobit v široké paletě barev. Probarvený beton tak nabízí spolu s povrchovou strukturou
bohaté výrazové prostředky pro tvorbu jak interiérových, tak exteriérových betonových konstrukcí bytových a občanských domů.

Anketa: Jak jste se o seminářích Beton University dozvěděli?

Anketa: Zúčastnil jste se i v loňském roce semináře Beton University?

Anketa: Co Vás přimělo zúčastnit se tohoto semináře?

Anketa: Jaká je Vaše specializace?

Anketa: Vyhovuje Vám www.betonuniversity.cz jako zdroj materiálů a přednášek umístěných v sekci „Knihovna“?

Anketa: Jak jste spokojen s úrovní dnešních přednášek semináře Beton University?

Anketa: Jsou přednášky přínosem pro Vaši současnou nebo budoucí praxi?

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Program semináře.pdf 17.8.2015 51 kB Stáhnout
Prezentace: Beton v budovách pro bydlení - design vs. funkce / Prezentující: PhDr. Šišolák / JAGA Media.pdf 20.4.2015 3280 kB Stáhnout
Prezentace: Beton a produkty pro konstrukce rodinných domů / Prezentující: Ing. Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV.pdf 20.4.2015 4696 kB Stáhnout
Prezentace: Lité podlahy - technologie a využití ve výstavbě / Prezentující: Ing. Veselý P., Kraševac / BETOTECH, Českomoravský beton.pdf 20.4.2015 2488 kB Stáhnout
Prezentace: Realizace litých podlah - architektonické řešení / Prezentující: Ing. Černý / PROFIMAT.pdf 20.4.2015 7759 kB Stáhnout
Prezentace: Systémy zdění z vápenopískových cihel / Prezentující: Ing. Kux / VAPIS Stavební hmoty.pdf 20.4.2015 2449 kB Stáhnout
Prezentace: Barevné betony pro občanskou výstavbu / Prezentující: Ing. Roska / SIKA.pdf 20.4.2015 1465 kB Stáhnout
Prezentace: Referenční stavby / Prezentující: Dvořák / Českomoravský beton.pdf 20.4.2015 2849 kB Stáhnout
Prezentace: Referenční stavba - Městské lázně v Novém Městě na Moravě / Prezentující: Ing. Vrbický / TBG PKS.pdf 20.4.2015 504 kB Stáhnout