Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

Prezentace: Beton v budovách pro bydlení - design vs. funkce / Prezentující: PhDr. Šišolák / JAGA Media

Prezentace: Beton v budovách pro bydlení - design vs. funkce / Prezentující: PhDr. Šišolák / JAGA Media

Přednáška pojednává o využití betonu v takto definovaných stavbách - od stručného historického přehledu se pak zaměřuje zejména na kreativní a netypická řešení v bytové výstavbě a výstavbě rodinných domů. Beton pojednává nejen jako konstrukční materiál, ale i jako estetický prvek soudobé architektury napříč minulým a tímto stoletím. Pozitivní a negativní příklady, alternativní přístupy, beton v udržitelné výstavbě staveb určených k bydlení.

Prezentace: Lité podlahy - technologie a využití ve výstavbě / Prezentující: Ing. Veselý P., Kraševac / BETOTECH, Českomoravský beton

Prezentace: Lité podlahy - technologie a využití ve výstavbě / Prezentující: Ing. Veselý P., Kraševac / BETOTECH, Českomoravský beton

Lité podlahy – technologie a využití ve výstavbě pojímá téma podlahových souvrství z několika pohledů. Určitě velmi zajímavé je vůbec představení pojmů jako roznášecí vrstva, podlahové souvrství, spára či podkladní vrstva. Prezentace se dotýká také legislativy okolo dané problematiky a vysvětluje kupř., že pojem „betonový potěr“ je nesprávný název pro materiál, který se jmenuje jen a prostě „cementový potěr“. Dále se představují odlišnosti mezi podlahami pro občanskou výstavbu (potěrové roznášecí vrstvy) a průmyslovými podlahami (vyztužené betony, vláknobetony). Jsou zde uvedeny také příklady jednotlivých použitelných materiálů obecně i představeno portfolio společnosti Českomoravský beton, a. s.. v prezentaci najdeme také stručný přehled předpisů pro návrhy a zhotovení podlahových vrstev a pro ověřování vlastností použitých materiálů pro roznášecí vrstvy a hotových podlah.

Prezentace: Realizace litých podlah - architektonické řešení / Prezentující: Ing. Černý / PROFIMAT

Prezentace: Realizace litých podlah - architektonické řešení / Prezentující: Ing. Černý / PROFIMAT

Přednáška poukazuje na změnu vnímání betonu jako stavebního materiálu od čistě technického řešení, které bylo dané vzhledem betonu po určité době působení vnějšího prostředí. Překotným vývojem stavebních technologií (a stavební chemie) se stává beton pohledovým a designovým prvkem. S touto změnou souvisí i vzrůstající požadavky uživatelů po pohledovém betonu (cementovém potěru) v interiéru budov. Na konkrétních příkladech je ukázána struktura jednotlivých druhů použitých materiálů pro pohledové podlahy a jejich barevnost. Obsažněji si všímá řešení, aplikace materiálu Cemflow Look a upozorňuje na problematické technické a architektonické body v návrzích při použití litého cementového potěru.

Prezentace: Barevné betony pro občanskou výstavbu / Prezentující: Ing. Roska / SIKA

Prezentace: Barevné betony pro občanskou výstavbu / Prezentující: Ing. Roska / SIKA

Povrchové úpravy konstrukcí bytových domů poskytují prostor pro osobní vyjádření vlastníka.
Betonové konstrukce je v současné době možno přímo vyrobit v široké paletě barev. Probarvený beton tak nabízí spolu s povrchovou strukturou
bohaté výrazové prostředky pro tvorbu jak interiérových, tak exteriérových betonových konstrukcí bytových a občanských domů.

Prezentace: Systémy zdění z vápenopískových cihel / Prezentující: Ing. Kux / VAPIS Stavební hmoty

Prezentace: Systémy zdění z vápenopískových cihel / Prezentující: Ing. Kux / VAPIS Stavební hmoty

Vápenopískové zdící prvky VAPIS jsou ověřený zdící materiál s vysokou pevností, výbornými zvukově izolačními vlastnostmi a výraznou tepelnou kapacitou. Jejich použití ve stavbě přináší všem na stavbě zúčastněným řadu zajímavých vlastností a výhod, především zisky užitné plochy při splnění všech stavebně technických požadavků jak na vlastní stavbu, tak i na moderní efektivní způsoby projektování a provádění stavby.

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu - program.pdf 14.3.2016 49 kB Stáhnout
Beton University leták.pdf 14.3.2016 274 kB Stáhnout

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /