Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I.

Vlastnosti betonu zkoušené v laboratoři nebo na konstrukci - systemizace / Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno.ppt

Vlastnosti betonu zkoušené v laboratoři nebo na konstrukci - systemizace / Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno.ppt

Prezentace si klade za cíl atraktivním způsobem seznámit posluchače se základními postupy zkoušení betonu v laboratoři i na konstrukci (na staveništi). Zkušební postupy jsou zde přehledně zatříděny dle požadavků norem ČSN EN 206 +A1 a ČSN P 73 2404. Podstatnou a zřejmě nejzajímavější část prezentace tvoří systematizace zkušebních postupů z hlediska jejich údajů o shodnosti (opakovatelnosti a reprodukovatelnosti)

Tenkostěnné a skořepinové konstrukce / doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT Praha, ČBS.pdf

Tenkostěnné a skořepinové konstrukce / doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT Praha, ČBS.pdf

V prezentaci bude na konkrétním příkladě klenbové lávky pro pěší tvaru U se stěnami tl. 35 až 45 mm, provedené ze speciálního vysokopevnostního materiálu tzv. UHPC, dokumentována problematika, kterou je nutno se zabývat a řešit při návrhu a vytváření tenkostěnných či skořepinových prvků. Po krátkém obecném úvodu budou prezentovány problematiky návrhu konstrukce lávky, přípravy bednění, popis typu použité směsi UHPC, samotná betonáž, ošetřování a ověření mechanických parametrů vyrobeného prvku zatěžovacími zkouškami.

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I. - program I. pololetí.pdf 8.8.2018 22 kB Stáhnout
Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I. - program II. pololetí.pdf 8.8.2018 27 kB Stáhnout

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /