Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton university v rámci celoživotního vzdělávání

15.5.2023

Beton university v rámci celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob a jejich profesní růst. 

Semináře Beton university 2023 jsou zařazeny do programu celoživotního profesního vzdělávání ČKA a ČKAIT a ohodnoceny v rámci „1“ bodu.

Z připravených přednášek na téma Betony blízké budoucnosti si tak odnesete nejen nové poznatky a inspiraci, ale i kreditové ohodnocení.

Těšíme se na vaši účast!