Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton University

Společnost Českomoravský beton, a.s., člen Heidelberg Materials, pořádá od roku 2010 každoročně vzdělávací semináře a webináře Beton University zařazené do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. Tematicky zaměřené semináře jsou vedeny předními odborníky s cílem seznámit posluchače s novinkami v oboru. Na seminářích se kromě technických řešení a postupech při výstavbě dozvíte ucelené informace vedoucí ke spojení a správnému využití požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací. Součástí seminářů jsou praktické poznatky a použití na stavbách.

Semináře a webináře jsou zejména určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy, novináře a širokou odbornou veřejnost.

Věříme, že se semináře Beton University stanou místem setkávání odborníků a profesionálů ve stavebnictví, kde bude dialog ideální příležitostí zkonzultovat své vlastní zkušenosti s předními odborníky.