Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton University Betony blízké budoucnosti

Webinář je zaměřen na směsné cementy, důvody zvyšování jejich podílu na trhu, nebo také na beton z recyklovaného kameniva. Bude představen systém Concremote pro optimalizaci vaši stavby, který slouží pro monitorování pevnosti betonu v tlaku v reálném čase. Nebudou chybět ani stavby z vybraných regionů České republiky nebo poutavé stavby ze zahraničí. Mezi přednášejícími se objeví jako obvykle spousta zajímavých hostů, kteří se s vámi podělí o novinky i příklady z praxe.

Dostupné termíny webináře Datum konání Přihlášení
Beton University: Betony blízké budoucnosti Absolvovat webinář ze záznamu po přihlášení.

Přihlásit se Nová registrace

 

PříspěvkyPřednášejícíSpolečnost
Směsné cementy Ing. Václav Skotal Českomoravský cement
Betony blízké budoucnosti Ing. Michal Števula, Ph.D. BETOTECH
Beton z recyklovaného kameniva - vlastnosti a podmínky použití Ing. Zdeněk Hlavsa TBG METROSTAV
Výstavba obloukové lávky přes Labe v Nymburce Dr. Ing. Petr Vítek HOCHTIEF CZ
Mostní objekty na stavbě Hostivař II Ing. Jakub Jaček METROSTAV
VMO Brno - Tomkovo náměstí, Rokytova Ing. Aleš Florián  TBG BETONMIX
Přísady do betonu a významné zahraniční projekty Ing. Antonín Jančařík, Ing. Hana Šáchová, Ph.D. CHRYSO Chemie
Concremote - měření vývoje pevnosti v reálném čase Ing. Pavel Kasal Doka GmbH
EcoCrete Ing. Michal Števula, Ph.D. BETOTECH
Zajímavé stavby z pražského regionu Ing. Karolína Erbenová TBG METROSTAV

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Absolventka oboru příprava, realizace a provoz staveb na stavební fakultě ČVUT v Praze. Nyní působí na pozici obchodního náměstka ve společnosti TBG Metrostav s.r.o. Zkušenosti z pozice generálního dodavatele sbírala např. při realizaci projektu Prodloužení trasy metra V.A z Dejvické do Motola. Nyní se věnuje obchodním aktivitám pro společnost TBG Metrostav, která dodává transportbeton po celém regionu hlavního města Prahy.

Ing. Pavel Kasal / Doka GmbH

Ing. Pavel Kasal / Doka GmbH

Absolvent oboru budovy a prostředí na FSv ČVUT v Praze. V současnosti působí na rakouské centrále firmy Doka, kde se věnuje zejména využití systému pro nedestruktivní měření pevnosti betonu v praxi a dalším tématům, které úzce souvisejí s betonem a bedněním. V rámci doktorského studia se zabývá odchylkami při použití metody zralosti a vlivy různých změn receptury betonu na vývoj pevnosti v tlaku. Je certifikovaným technikem nedestruktivního zkoušení ve stavebnictví. 

Ing. Antonín Jančařík / CHRYSO Chemie

Ing. Antonín Jančařík / CHRYSO Chemie

Absolvent oboru Stavebně – materiálové inženýrství na stavební fakultě VUT v Brně, absolvoval v roce 1987.

Více než 20 let zkušeností v prefabrikaci.

Od roku 2016 pracuje jako ředitel společnosti Chryso Chemie s.r.o.

Ing. Aleš Florián / TBG BETONMIX

Ing. Aleš Florián / TBG BETONMIX

Absolvent VUT Brno FAST obor stavební inženýrství (pozemní stavby) ukončení studia v roce 2011. 

Praxi jsem získával v projekci již během studia a následně během 7 let na pozici stavebního technika. Následně jsem v roce 2017 nastoupil do firmy TBG BETONMIX a.s. jako obchodní zástupce – prodejce pro jižní Moravu, kde jsem postupem času dostal na starosti až 5 betonáren v Jihomoravském kraji. Od začátku roku se zabývám i podporou prodeje litých podlahových směsí v Jihomoravském kraji.

Ing. Jakub Jaček / METROSTAV

Ing. Jakub Jaček / METROSTAV

Vystudoval FSv ČVUT v Praze obor Konstrukce a pozemní stavby. V roce 2010 nastoupil do společnosti Metrostav a.s. v rámci praxe současně se studiem, po dokončení studia pracuje jako přípravář staveb do soutěží i v realizaci, převážně se jedná o stavby mostů.

Dr. Ing. Petr Vítek / HOCHTIEF

Dr. Ing. Petr Vítek / HOCHTIEF

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby a postgraduálního studia zaměřeného na beton. Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce. V praxi se zbýval projektováním a po té realizací staveb. Zaměřuje se na vývoj technologie výstavby mostů. Rovněž se věnuje vědeckovýzkumné činnosti a efektivní aplikaci moderních stavebních materiálů. 

Ing. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Ing. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Absolvent oboru konstrukce pozemních staveb na ČVUT FSv v Praze. Momentálně působí jako technolog ve společnosti TBG Metrostav s.r.o. a současně se v rámci doktorského studia věnuje výzkumu betonů z recyklovaných materiálů.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Jednatel společnosti BETOTECH. Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. V minulosti ve výkonných funkcích Svazu výrobců betonu ČR a ČBS.

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství. Od roku 2004 prošel ve společnosti Českomoravský cement různými obchodně-technickými pozicemi. V současné době působí na pozici vedoucího technické podpory prodeje cementu a kameniva.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

  • ČKAIT + 1 bod

  • ČKA + 2 body

Pořadatel webináře:

Spolupořadatel webináře: