Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Beton University Betony blízké budoucnosti

Webinář je zaměřen na směsné cementy, důvody zvyšování jejich podílu na trhu, nebo také na beton z recyklovaného kameniva. Bude představen systém Concremote pro optimalizaci vaši stavby, který slouží pro monitorování pevnosti betonu v tlaku v reálném čase. Nebudou chybět ani stavby z vybraných regionů České republiky nebo poutavé stavby ze zahraničí. Mezi přednášejícími se objeví jako obvykle spousta zajímavých hostů, kteří se s vámi podělí o novinky i příklady z praxe.

Dostupné termíny webináře Datum konání Přihlášení
Beton University: Betony blízké budoucnosti Absolvovat webinář ze záznamu po přihlášení.

Přihlásit se Nová registrace

 

PříspěvkyPřednášejícíSpolečnost
Směsné cementy Ing. Václav Skotal Českomoravský cement
Betony blízké budoucnosti Ing. Michal Števula, Ph.D. BETOTECH
Beton z recyklovaného kameniva - vlastnosti a podmínky použití Ing. Zdeněk Hlavsa TBG METROSTAV
Výstavba obloukové lávky přes Labe v Nymburce Dr. Ing. Petr Vítek HOCHTIEF CZ
Mostní objekty na stavbě Hostivař II Ing. Jakub Jaček METROSTAV
VMO Brno - Tomkovo náměstí, Rokytova Ing. Aleš Florián  TBG BETONMIX
Přísady do betonu a významné zahraniční projekty Ing. Antonín Jančařík, Ing. Hana Šáchová, Ph.D. CHRYSO Chemie
Concremote - měření vývoje pevnosti v reálném čase Ing. Pavel Kasal Doka GmbH
EcoCrete Ing. Michal Števula, Ph.D. BETOTECH
Zajímavé stavby z pražského regionu Ing. Karolína Erbenová TBG METROSTAV

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV

Absolventka oboru příprava, realizace a provoz staveb na stavební fakultě ČVUT v Praze. Nyní působí na pozici obchodního náměstka ve společnosti TBG Metrostav s.r.o. Zkušenosti z pozice generálního dodavatele sbírala např. při realizaci projektu Prodloužení trasy metra V.A z Dejvické do Motola. Nyní se věnuje obchodním aktivitám pro společnost TBG Metrostav, která dodává transportbeton po celém regionu hlavního města Prahy.

Ing. Pavel Kasal / Doka GmbH

Ing. Pavel Kasal / Doka GmbH

Absolvent oboru budovy a prostředí na FSv ČVUT v Praze. V současnosti působí na rakouské centrále firmy Doka, kde se věnuje zejména využití systému pro nedestruktivní měření pevnosti betonu v praxi a dalším tématům, které úzce souvisejí s betonem a bedněním. V rámci doktorského studia se zabývá odchylkami při použití metody zralosti a vlivy různých změn receptury betonu na vývoj pevnosti v tlaku. Je certifikovaným technikem nedestruktivního zkoušení ve stavebnictví. 

Ing. Antonín Jančařík / CHRYSO Chemie

Ing. Antonín Jančařík / CHRYSO Chemie

Absolvent oboru Stavebně – materiálové inženýrství na stavební fakultě VUT v Brně, absolvoval v roce 1987.

Více než 20 let zkušeností v prefabrikaci.

Od roku 2016 pracuje jako ředitel společnosti Chryso Chemie s.r.o.

Ing. Aleš Florián / TBG BETONMIX

Ing. Aleš Florián / TBG BETONMIX

Absolvent VUT Brno FAST obor stavební inženýrství (pozemní stavby) ukončení studia v roce 2011. 

Praxi jsem získával v projekci již během studia a následně během 7 let na pozici stavebního technika. Následně jsem v roce 2017 nastoupil do firmy TBG BETONMIX a.s. jako obchodní zástupce – prodejce pro jižní Moravu, kde jsem postupem času dostal na starosti až 5 betonáren v Jihomoravském kraji. Od začátku roku se zabývám i podporou prodeje litých podlahových směsí v Jihomoravském kraji.

Ing. Jakub Jaček / METROSTAV

Ing. Jakub Jaček / METROSTAV

Vystudoval FSv ČVUT v Praze obor Konstrukce a pozemní stavby. V roce 2010 nastoupil do společnosti Metrostav a.s. v rámci praxe současně se studiem, po dokončení studia pracuje jako přípravář staveb do soutěží i v realizaci, převážně se jedná o stavby mostů.

Dr. Ing. Petr Vítek / HOCHTIEF

Dr. Ing. Petr Vítek / HOCHTIEF

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby a postgraduálního studia zaměřeného na beton. Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce. V praxi se zbýval projektováním a po té realizací staveb. Zaměřuje se na vývoj technologie výstavby mostů. Rovněž se věnuje vědeckovýzkumné činnosti a efektivní aplikaci moderních stavebních materiálů. 

Ing. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Ing. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV

Absolvent oboru konstrukce pozemních staveb na ČVUT FSv v Praze. Momentálně působí jako technolog ve společnosti TBG Metrostav s.r.o. a současně se v rámci doktorského studia věnuje výzkumu betonů z recyklovaných materiálů.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Jednatel společnosti BETOTECH. Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. V minulosti ve výkonných funkcích Svazu výrobců betonu ČR a ČBS.

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství. Od roku 2004 prošel ve společnosti Českomoravský cement různými obchodně-technickými pozicemi. V současné době působí na pozici vedoucího technické podpory prodeje cementu a kameniva.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

 • ČKAIT + 1 bod

 • ČKA + 2 body

Pořadatel webináře:

Spolupořadatel webináře:

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /