Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton
Udržitelnost betonu?

 

Udržitelnost betonu?

Seminář "Udržitelnost betonu?" je součástí již 15. ročníku vzdělávacího projektu Beton University. Ve třech termínech představí účastníkům komplexní přehled o tématu udržitelnosti betonu a jeho aplikaci ve stavebnictví. 

Těšit se můžete na prezentace o důležitých aspektech tohoto tématu: legislativních požadavků na udržitelné stavby, využití betonů z recyklátů, technologie 3D tisku pro betonové konstrukce, certifikace betonu a cementu z hlediska CO2 a rizika s tím spojená. Bude představena i problematika recyklace a likvidace recyklovaných materiálů. Ukážeme si konkrétní konstrukce budov, příklady udržitelné výstavby a také to, jak probíhá monitoring takových budov.

Celý seminář nabídne účastníkům široký vhled do oblasti udržitelnosti betonu a představí konkrétní příklady a projekty, které přispívají k udržitelnějšímu stavění.

Podzimní semináře proběhnou 10. a 22. října, a to v Praze v Národní technické knihovně (v Ballingově sále v přízemí) a v Brně, v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

Program

08:30 - 09:00    Registrace
09:00 - 10:30    I. blok
   Požadavky na stavební materiály z pohledu oxidu uhličitého
(Mgr. Václav Přibilík / Heidelberg Materials CZ)
   Zelená budoucnost betonu – výhody, rizika, legislativa
(Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG Metrostav)
   Možnosti betonů z recyklátů
(Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. / Betotech)
   Dotazy / diskuze
10:30 - 10:45  Přestávka - občerstvení
10:45 - 12:10  II. blok
   Nadace Partnerství - stavba udržitelných budov a jejich monitoring 
(Mgr. Martin Ander, Ph.D. / Nadace Partnerství)
   Projekt Hagibor v Praze
(Ing. arch. Peter Hričovec / Ian Bryan Architects)
   Rethink Architecture: příklady udržitelné výstavby
(Karolína Barič, MSc. / Rethink Architecture)
   Dotazy / diskuze
12:10 - 12:30  Přestávka - občerstvení
12:30 - 13:55  III. blok
   Barandovský most – udržitelnost v kontextu UHPC
(Doc. Ing. Lukáš Vráblík Ph.D., FEng. / Fakulta stavební, ČVUT, Valbek, s. r. o.)
   Recyklace, deponie, beton s podílem recyklátu
(Ing. Kateřina Horníková, Ph.D. / Metrostav, a.s.)
   3D tisk betonu
(prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Kloknerův ústav při ČVUT v Praze)
   Dotazy / diskuze
13:55 - 14:10  Ukončení a závěrečný test
14:10  Oběd
  • základní vložné: 200,- Kč
  • členové ČKA, ČKAIT a ČSSI: 100,- Kč
  • studenti, pedagogové: zdarma

Způsob platby: Vložné se platí hotově nebo kartou v den konání semináře při prezenci. 

Mgr. Václav Přibilík / Heidelberg Materials CZ

Mgr. Václav Přibilík / Heidelberg Materials CZ

V současnosti ředitel pro business development a udržitelnost ve skupině Heidelberg Materials Česká republika, který v rámci skupiny začínal jako právník. Přes vedení controllingu a finančního plánování se dostal až k utváření strategie rozvoje Heidelberg Materials Česká republika, jednoho z významných hráčů na poli energeticky a uhlíkově náročného českého průmyslu. Přistupuje k dekarbonizaci a udržitelnosti jako příležitosti, která umožňuje další rozvoj.

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent doktorského studijního programu Stavební inženýrství na ČVUT v Praze, fakultě stavební, oboru Konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2002 působí ve firmě TBG Metrostav s.r.o., v současnosti na pozici technického náměstka. Věnuje se zejména technologii betonu a vývoji nových produktů. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. Je členem výboru České betonářské společnosti ČSSI.

Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. / BETOTECH

Absolvent VUT Brno a doktorského studijního programu na Stavební fakultě VŠB TU Ostrava. Od roku 2008 vedoucí akreditované zkušební laboratoře BETOTECH Ostrava. Od roku 2002 také vyučuje a vede studenty na Stavební fakultě VŠB TU Ostrava. Zabývá se technologií betonu, jeho složkami, zpracováním a zkušebnictvím. Věnuje se použitím sekundárních surovin pro výrobu betonu, netradičním zpracováním, architektonickým betonům a enviromentálním otázkám při výrobě. 

Mgr. Martin Ander, Ph.D. / Nadace partnerství

Mgr. Martin Ander, Ph.D. / Nadace partnerství

Mgr. Martin Ander, Ph.D., je vedoucím programu Adapterra Nadace Partnerství. Osm let působil v pozici náměstka primátora města Brna pro rozvoj a životní prostředí, kde se věnoval mimo jiné zavádění energetického managementu a prvků udržitelné výstavby. Od roku 2019 se věnuje podpoře adaptačních opatření na dopady změny klimatu ve městech, organizuje celostátní soutěž Adapterra Awards. Působí též jako konzultant Svazu moderní energetiky pro oblast komunitní energetiky.

Ing. arch. Peter Hričovec / Ian Bryan Architects

Ing. arch. Peter Hričovec / Ian Bryan Architects

Působí jako senior architekt ve studiu Ian Bryan Architects. IBA je dlouhodobě etablovaná pražská architektonická a designová kancelář, založená roku 1997. Peter Hričovec je také jedním z autorů projektu Hagibor v Praze. V rámci projektu architekti využili beton z recyklovaných materiálů. 

Karolína Barič, MSc. / Rethink architecture

Karolína Barič, MSc. / Rethink architecture

Spoluzakladatelka organizace Rethink Architecture, která propaguje udržitelnost v architektuře. Dále spoluzaložila architektonické studio ZERO Architecture, které se věnuje navrhování udržitelných staveb a poradenství v oblasti udržitelnosti ve stavebnictví. Je akreditovaná specialistka certifikací LEED, BREEAM a WELL. Absolvovala obor Architecture, Urbanism and Building Sciences na TU Delft v Nizozemí.

doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng. / ČVUT v Praze

doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng. / ČVUT v Praze

Absolvent magisterského a doktorského studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby se specializací na betonové mosty na ČVUT FSv. Habilitace v oboru Teorie konstrukcí. Od roku 2006 je zaměstnán na ČVUT Fakultě stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí. Od roku 2019 působí ve funkci vedoucího. Zároveň vykonává funkci Technického ředitele ve firmě VALBEK. Jeho hlavní odbornou činností je teoretické a praktické navrhování inženýrských konstrukcí. Je autorem několika významných mostních konstrukcí, které získaly řadu ocenění.  

Ing. Kateřina Horníková, Ph.D. / Metrostav

Ing. Kateřina Horníková, Ph.D. / Metrostav

Vystudovala obor Konstrukce a dopravní stavby na ČVUT v Praze. Jako technolog se podílela např. na stavbě pražského metra. Působí ve společnosti Metrostav jako vedoucí přípravy staveb. 

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Kloknerův ústav ČVUT v Praze

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Po ukončení fakulty stavební ČVUT v Praze obor konstrukce doprava v roce 1989 působil v různých pozicích v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Od roku 2010 je ředitelem ústavu. Celý svůj profesní život se zabývá škálou odborných aktivit zahrnujících technologii betonu, materiálové inženýrství v oblasti hmot se silikátovými pojivy, diagnostiku občanských i inženýrských staveb a jejich konstrukcí, hodnocení vad a poruch konstrukcí, technologie sanací vlhkého zdiva a sanace  betonu, zkoušení materiálů a konstrukcí v laboratoři i IN SITU.

Ing. Jakub Hobza / TBG Metrostav

Ing. Jakub Hobza / TBG Metrostav

Vystudoval Stavební inženýrství na ČVUT v Praze. Působí jako technolog ve společnosti TBG Metrostav.

Semináře Beton university 2024 jsou zařazeny do programu celoživotního profesního vzdělávání ČKA a ČKAIT a ohodnoceny v rámci „1“ bodu.

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Udržitelnost betonu? 10. 10. 2024 9:00 Praha, Národní technická knihovna
Udržitelnost betonu? 22. 10. 2024 9:00 Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum

Přihlásit se Nová registrace