Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

Prezentace: Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek / Prezentující: Ing. Smiřinský / Betotech

Prezentace: Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek / Prezentující: Ing. Smiřinský / Betotech

Nový přístup ÚNMZ k národním dodatkům si vynutil v poslední době vydání nových prováděcích norem a změn ve vybraných výrobkových normách týkajících se i výstavby vozovek. Některé související normy byly zrušeny. Příspěvek upozorňuje na současný aktuální stav platných norem. Vyzdvihuje zásadní změny, ke kterým ve vybraných normách došlo. Současně se zmiňuje o platných zkušebních normách konstrukčních vrstev vozovek.

Prezentace: TKP 137- MD / Prezentující: Ing. Dobiáš, Ph.D. / KÚ ČVUT Praha

Prezentace: TKP 137- MD / Prezentující: Ing. Dobiáš, Ph.D. / KÚ ČVUT Praha

V přednášce je ve stručnosti zmíněno, co je alkalicko-křemičitá reakce kameniva v betonu, jak vzniká, jaké jsou podmínky vzniku této reakce a jaké jsou její důsledky. Dále je v přednášce zmíněna historie a příčina vzniku TP 137. Jsou ukázány některé základní identifikační znaky alkalicko-křemičité reakce. Přednáška dále stručně seznamuje s obsahem TP 137 a jejich revizí.

Prezentace: Zkušební postupy pro zkoušení betonu v konstrukcích / Prezentující: Ing. Cikrle, Ph.D. / Ing. Kocáb / SZK VÚT Brno

Prezentace: Zkušební postupy pro zkoušení betonu v konstrukcích / Prezentující: Ing. Cikrle, Ph.D. / Ing. Kocáb / SZK VÚT Brno

Prezentace porovnává dva platné systémy českých a evropských norem pro zkoušení betonu v konstrukcích. Na příkladech z praxe ukazuje možnosti využití nedestruktivních metod při zkoušení betonu, s cílem minimalizovat zásahy do konstrukcí. Např. tvorbu kalibračních vztahů pro zjištění odbedňovacích pevností tvrdoměrem Silver Schmidt s hřibovitým nástavcem, dále nový Pundit PE 200 – ultrazvukový přístroj pro zjištění rovnoměrnosti betonu, modulu pružnosti a přítomnosti dutin.

Prezentace: Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 / Prezentující: doc. Ing. Vymazal, Ph.D / SZK VÚT Brno

Prezentace: Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 / Prezentující: doc. Ing. Vymazal, Ph.D / SZK VÚT Brno

Obsahem přednášky jsou zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu (konzistence, obsah vzduchu, viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci, obsah cementu a vodní součinitel, obsah vláken) a postupy pro zkoušení ztvrdlého betonu (pevnost v tlaku, pevnost v příčném tahu, pevnost v tahu ohybem, objemová hmotnost, odolnost vůči průsaku vody a odolnost proti ohni). Přednáška je doplněna o vyjadřování a interpretací výsledků.

Anketa: Jak jste se o seminářích Beton University dozvěděli?

Anketa: Co Vás přimělo zúčastnit se tohoto semináře?

Anketa: Jak jste spokojen s úrovní dnešních přednášek semináře Beton University?

Anketa: Jsou přednášky přínosem pro Vaši současnou nebo budoucí praxi?

Anketa: Chybí Vám něco v programu Beton University?

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Program semináře.pdf 17.8.2015 49 kB Stáhnout
Prezentace: Problematika posuzování vlastností betonu v konstrukcích / Prezentující: doc. Ing. Kolísko, Ph.D. / KÚ ČVUT v Praze 20.4.2015 3015 kB Stáhnout
Prezentace Posuzování shody pro beton a vrstvy konstrukcí vozovek Prezentující Ing. Migl TZÚS.pdf 20.4.2015 1416 kB Stáhnout
Prezentace: Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek / Prezentující: Ing. Smiřinský / Betotech.pdf 20.4.2015 937 kB Stáhnout
Prezentace: TKP - 18 MD / Prezentující: Ing. Horský / Horský.pdf 20.4.2015 1057 kB Stáhnout
Prezentace: TKP 137- MD / Prezentující: Ing. Dobiáš, Ph.D. / KÚ ČVUT Praha.pdf 20.4.2015 1170 kB Stáhnout
Prezentace: Předpisy ČD a ŘVC pro beton, specifika / Prezentující: Ing. Veselý / Betotech.pdf 20.4.2015 1188 kB Stáhnout
Prezentace: Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 / Prezentující: doc. Ing. Vymazal, Ph.D / SZK VÚT Brno.pdf 20.4.2015 944 kB Stáhnout
Prezentace: Zkušební postupy pro zkoušení betonu v konstrukcích / Prezentující: Ing. Cikrle, Ph.D. / Ing. Kocáb / SZK VÚT Brno.pdf 20.4.2015 919 kB Stáhnout
Prezentace: Problematika přejímky, práva z vad vs. záruka za jakost v podmínkách NOZ / Prezentující: JUDr. Stavinohová / Českomoravský cement.pdf 20.4.2015 123 kB Stáhnout
Prezentace: Jak se změní beton podle nových standardů / Prezentující: Bc. Krejča / TBG METROSTAV.pdf 20.4.2015 8891 kB Stáhnout