Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Betony pro moderní stavby a design

Seminář poskytuje souhrn informací o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní finální vzhled konstrukce a zároveň i funkčnost a odolnost v daném prostředí. 

Seminář poskytuje souhrn informací o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní finální vzhled konstrukce a zároveň i funkčnost a odolnost v daném prostředí. Hlavním tématem je použití betonu jako materiálu pro vyjádření záměrů architekta či designéra (tvar, vzhled, barevnost, zpracování). Součástí semináře jsou zajímavá řešení konstrukcí moderních staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu.

200,- Kč (sleva 50% pro členy ČKA, ČKAIT a ČSSI; studenti, pedagogové a novináři zdarma).

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email tereza.miklasova@cmbeton.cz

Ing. Lucie Šimečková/ BETON TKS

Ing. Lucie Šimečková/ BETON TKS

Absolventka oboru pozemní stavitelství na FsV ČVUT v Praze. Od roku 2007 pracuje v redakci časopisu Beton TKS, v současné době zastává pozici šéfredaktorky.

arch. David Chmelař / Chmelař architekti

arch. David Chmelař / Chmelař architekti

David Chmelař (nar. 1978 v Náchodě) působil na české architektonické scéně nezávisle již od začátku vysokoškolského studia. Studoval Fakultu architektury ČVUT (1997-2003) a Fakultu stavební (2001-2002). V roce 2001 byl oceněn Olověným Dušanem za nejlepší projekt FA ČVUT. Jeho tvorba je geograficky spojena zejména s oblastí severovýchodních Čech, Příbramí a hlavně s Prahou. Tvoří prakticky na všech platformách architektonické praxe.

 

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent doktorského studijního programu Stavební inženýrství na ČVUT v Praze, fakultě stavební, oboru Konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2002 působí ve firmě TBG Metrostav s.r.o., v současnosti na pozici technického náměstka. Věnuje se zejména technologii betonu a vývoji nových produktů. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. Je členem výboru České betonářské společnosti ČSSI.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Jednatel společnosti BETOTECH. Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. V minulosti ve výkonných funkcích Svazu výrobců betonu ČR a ČBS.

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

Ing. arch. Petr Fabík / Ateliér Fabík

Ing. arch. Petr Fabík / Ateliér Fabík

V roce 2013 získal  titul Ing. arch. na Fakultě umění a architektury v Liberci. Diplomová práce na téma vinařství pod vedením Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka.

Od roku 2004 působí ve společnosti Atelier Fabík s. r. o. v Třebíči, kde se podílí na návrhách budov, koordinaci projektů, jednání s klienty. Má na starosti vizualizace i stavební dozory. Mezi zajímavé stavby s firmou Ateliér Fabík se řadí například: návrh, projekt a autorský dozor areálu firmy Litobal v Lažínkách vč. detailního zpracování interiéru a okolních ploch (2014-2016).

MgA. Pavel Nový / 0,5 Studio MgA. & Vít Svoboda / 0,5 Studio

MgA. Pavel Nový / 0,5 Studio MgA. & Vít Svoboda / 0,5 Studio

0,5 Studio tvoří v této chvíli architekt Pavel Nový, Vít Svoboda a Barbara Zedková. Od roku 2011 pod tímto názvem společně navrhují projekty různých měřítek a typů. Pro jejich tvorbu je specifická „odlehčená“, nadsázka a mezioborová spolupráce s umělci. Krédem 0,5 Studia je „ZDRAVÍ A KRÁSA“.

MgA. Zdeněk Ruffer / sochař

MgA. Zdeněk Ruffer / sochař

Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (žák Kurta Gebauera) se věnuje volnému sochařství a zároveň vyučuje na Střední výtvarné škole Václava Hollara.

Ing. Václav Brož, CSc. / CHRYSO Chemie

Ing. Václav Brož, CSc. / CHRYSO Chemie

Část profesní kariéry strávil v univerzitním prostředí (obor stavební mechanika) a po působení v manažerských funkcích ve Stavbách silnic a železnic a.s. (dnes Eurovia) a v FCC, a.s. (dnes součást Průmstav, spol. s r.o.) je od roku 2000 ředitelem společnosti CHRYSO Chemie, s.r.o..

Ing. Kristýna Chmelíková / TBG METROSTAV

Ing. Kristýna Chmelíková / TBG METROSTAV

Absolventka ČVUT Fakulty stavební, obor Pozemní stavby. Od roku 2013 působí jako technolog ve společnosti TBG Metrostav s.r.o.

Ing. Jan Eichler / PERI

Ing. Jan Eichler / PERI

Ve firmě PERI působím šestnáctým rokem. Prvních pět let jsem pracoval na pozici technik bednění pozemních staveb, následných devět let jako manažer odbytu. Od roku 2015 jsem obchodním manažerem pro oblast Morava. Před nástupem do firmy PERI jsem dva roky pracoval ve firmě specializující se na statiku stavebních konstrukcí. Jsem absolventem Stavební fakulty ČVUT v Brně.

Podílel jsem se mimo jiné na těchto stavbách: Administrativní centrum Pankrác, Atrium Radlická, LEGO Kladno, Laboratorní centrum Zlín, Centrum polymerních systémů, Campus Brno, VFU pavilon Farmacie, Campus Science Park II, CRA Brno, PD Smetanova a dalších.

Ondřej Černý / PROFIMAT

Ondřej Černý / PROFIMAT

Do společnosti Profimat s.r.o nastoupil po ukončení SPŠ stavební v Brně v roce 2006. Firma se od roku 1995 podílela na zavedení progresivní technologie strojně hlazených průmyslových podlah v ČR a dodnes se zabývá realizací podlah od průmyslových objektů až po občanské stavby. S útlumem stavební výroby průmyslových podlah dochází k rozšíření portfolia podlah o nové trendy v pohledových a designových prvcích. Tomuto směru se firma aktivně věnuje cca od roku 2010. Pravidelně se účastní českých a zahraničních školení.

Vlastimil Dvořák / Českomoravský beton

Vlastimil Dvořák / Českomoravský beton

Pracuje ve společnosti Českomoravský beton jako obchodní zástupce litých potěrů Anhyment, Slimflow, Poriment a Cemflow pro jižní Moravu.

Ing. Jan Škácha / SIKA

Absolvent VUT v Brně, obor Stavebně materiálové inženýrství. Praxi v délce 5 let jsem získal ve společnosti B&BC vyrábějící betonové výrobky a transportbeton. Od roku 2011 ve společnosti Sika CZ na pozici obchodně technického zástupce pro Čechy se zaměřením na beton.

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Absolvent VUT Brno – fakulta stavební, pracuje ve společnosti TBG BETONMIX a.s. jako obchodní ředitel.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

  • ČKAIT - 1 bod
  • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Beton University - leták 7. ročník 2016.pdf 10.8.2016 371 kB Stáhnout
Program semináře II pol. 2016.pdf 10.8.2016 46 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace