Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Knihovna

Knihovna slouží jako zdroj užitečných a zajímavých informací o tématech probíraných na jednotlivých seminářích Beton University. Můžete si tak prohlédnout prezentace přednášené na seminářích, listovat produktovým listy a jinými publikacemi, stáhnout si dokumenty nebo si pustit přínosná videa o produktech nebo videa z jednotlivých seminářů. Knihovna je členěna do jednotlivých sekcí podle ročníků konání Beton University.

12. ročník 2021

12. ročník 2021

Více informací

Pro 12. ročník Beton University jsme pro posluchače připravili šest vzdělávacích webinářů. První téma webinářů nese název Architektura v betonu, druhé téma Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II. 

11. ročník 2020

11. ročník 2020

Více informací

Pro 11. ročník Beton University jsme pro posluchače připravili dva vzdělávací semináře. První seminář nese název Architektura v betonu a druhý Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II. 

10. ročník 2019

10. ročník 2019

Více informací

Pro 10. ročník Beton University jsme pro posluchače připravili dva vzdělávací semináře. První seminář poskytne přehled o architektuře v betonu. Druhý seminář seznámí posluchače s konstrukcemi a materiály pro jejich zhotovení.

9. ročník 2018

9. ročník 2018

Více informací

Pro 9. ročník Beton University jsme pro posluchače připravili dva vzdělávací semináře. První seminář poskytne přehled o rizikách vad a poruch betonu. Druhý seminář seznámí posluchače s konstrukcemi a materiály pro jejich zhotovení.

8. ročník 2017

8. ročník 2017

Více informací

Pro 8. ročník Beton University jsme pro posluchače připravili dva vzdělávací semináře. První seminář seznámí posluchače s materiály pro moderní stavby a design. Druhý seminář poskytne přehled o rizikách vad a poruch betonu.

7. ročník 2016

7. ročník 2016

Více informací

Pro 7. ročník Beton University jsme pro posluchače připravili dva tematické semináře. První seminář poskytne přehled o materiálech pro bytové a občanské budovy, druhý seminář seznámí posluchače s materiály pro moderní stavby a design.

6. ročník 2015

6. ročník 2015

Více informací

Pro 6. ročník Beton University jsme pro posluchače připravili tři semináře. První seminář seznámí posluchače s novou normou na beton ČSN EN 206, druhý poskytne přehled o materiálech pro bytové a občanské budovy a třetí seminář se zabývá problematikou provádění betonových konstrukcí.

5. ročník 2014

5. ročník 2014

Více informací

Pro 5. ročník Beton University jsme pro posluchače připravili dva semináře z cyklu Moderní trendy v betonu. První seminář se zaměřoval na betony vhodné pro dopravní stavby a druhý seminář se zabýval problematikou provádění betonových konstrukcí.

4. ročník 2013

4. ročník 2013

Více informací

Ve 4. ročníku Beton University jsme pro posluchače připravili dva zajímavé semináře z cyklu Moderní trendy v betonu. První seminář se zabýval problematikou vodotěsných betonů a druhý seminář se zaměřoval na betony vhodné pro dopravní stavby.

3. ročník 2012

3. ročník 2012

Více informací

V této části knihovny naleznete prezentace, publikace a videa vztahující se ke 3. ročníku Beton University. Ve třetím ročníku probíhal seminář Architektonický beton, který byl zaměřený na pohledový beton a seminář Vodotěsné betony z cyklu Moderní trendy v betonu, který vysvětloval problematiku vodonepropustného betonu a navrhování vodonepropustných konstrukcí.

2. ročník 2011

2. ročník 2011

Více informací

V této části knihovny naleznete prezentace a další publikace vztahující se k tématům druhého ročníku Beton University. Seminář Betony a pohledové betony poukazoval na vhodné druhy betonu pro pohledové plochy, architektonický beton nebo realizace z barevného betonu. Seminář Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích se zaměřil na správné navrhování, provádění a vhodné materiály pro podlahové konstrukce. 

1. ročník 2010

1. ročník 2010

Více informací

Tato část knihovny obsahuje prezentace, videa a další publikace, které se vztahují k prvnímu ročníku Beton University. První ročník se zabýval obecnějšími tématy z oboru - normativní základnou pro betony, potěry, vláknobetony, lehce zhutnitelnými a samozhutnitelnými betony a dalšími produkty skupiny Českomoravský beton vyráběnými na betonárnách. Součástí knihovny je také fotodokumentace jednotlivých seminářů.