Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Českomoravský beton

Skupina Českomoravský beton, a. s., působí v České republice na trhu stavebních hmot vedle společností Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31.12.2023 Českomoravský cement, a. s.), a Českomoravský štěrk, a. s., jako součást nadnárodní skupiny HeidelbergCement Group, která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů stavebních materiálů na světový trh.

Českomoravský beton je dnes holdingovou společností, která prostřednictvím svých dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na více než 80 betonárnách po území celé České republiky. V této oblasti zaujímá vedoucí postavení na trhu. Činnost v oblasti výroby betonů je doplněna výrobou značkových produktů, prefa výrobou a širokou škálou služeb zahrnujících dopravu a čerpání betonů i zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

Úkolem holdingu Českomoravský beton je sjednotit technickou úroveň, kvalitu poskytovaných služeb a obchodní činnost u jednotlivých společností tak, aby měl zákazník na všech provozech záruku vysokého a neměnného standardu výroby a služeb. K udržení vysoké kvality produkce a služeb jsou na jednotlivých provozech zavedeny systémy řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001. Výstupní kvalita celého sortimentu je pravidelně dozorována a na výrobky jsou vydávány příslušné certifikáty a prohlášení o shodě ve vazbě na betonářskou normu ČSN EN 206.

www.transportbeton.cz

www.heidelbergmaterials.cz

www.lite-smesi.cz