Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Betony pro moderní stavby a design

Seminář poskytuje souhrn informací o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní finální vzhled konstrukce a zároveň i funkčnost a odolnost v daném prostředí. 

Seminář poskytuje souhrn informací o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní finální vzhled konstrukce a zároveň i funkčnost a odolnost v daném prostředí. Hlavním tématem je použití betonu jako materiálu pro vyjádření záměrů architekta či designéra (tvar, vzhled, barevnost, zpracování). Součástí semináře jsou zajímavá řešení konstrukcí moderních staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu.

200,- Kč

Členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%

Studenti, pedagogové -  ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email tereza.rosenkranzova@cmbeton.cz

Ing. Lucie Šimečková/ BETON TKS

Ing. Lucie Šimečková/ BETON TKS

Absolventka oboru pozemní stavitelství na FsV ČVUT v Praze. Od roku 2007 pracuje v redakci časopisu Beton TKS, v současné době zastává pozici šéfredaktorky.

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV

Absolvent doktorského studijního programu Stavební inženýrství na ČVUT v Praze, fakultě stavební, oboru Konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2002 působí ve firmě TBG Metrostav s.r.o., v současnosti na pozici technického náměstka. Věnuje se zejména technologii betonu a vývoji nových produktů. Mimo jiné se zabývá ultra-vysokopevnostními betony UHPC a betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce. Je členem výboru České betonářské společnosti ČSSI.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Jednatel společnosti BETOTECH. Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. V minulosti ve výkonných funkcích Svazu výrobců betonu ČR a ČBS.

arch. David Chmelař / Chmelař architekti

arch. David Chmelař / Chmelař architekti

David Chmelař (nar. 1978 v Náchodě) působil na české architektonické scéně nezávisle již od začátku vysokoškolského studia. Studoval Fakultu architektury ČVUT (1997-2003) a Fakultu stavební (2001-2002). V roce 2001 byl oceněn Olověným Dušanem za nejlepší projekt FA ČVUT. Jeho tvorba je geograficky spojena zejména s oblastí severovýchodních Čech, Příbramí a hlavně s Prahou. Tvoří prakticky na všech platformách architektonické praxe.

 

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

MgA. Pavel Nový / 0,5 Studio MgA. & Vít Svoboda / 0,5 Studio

MgA. Pavel Nový / 0,5 Studio MgA. & Vít Svoboda / 0,5 Studio

0,5 Studio tvoří v této chvíli architekt Pavel Nový, Vít Svoboda a Barbara Zedková. Od roku 2011 pod tímto názvem společně navrhují projekty různých měřítek a typů. Pro jejich tvorbu je specifická „odlehčená“, nadsázka a mezioborová spolupráce s umělci. Krédem 0,5 Studia je „ZDRAVÍ A KRÁSA“.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Ve společnosti PERI působí od roku 2004. Prošel pozicemi technik bednění pozemních staveb, manažer odbytu bednění, vedoucí všech technických oddělení a v současnosti zastává funkci obchodního manažera pro oblast Čech. Je absolventem Stavební fakutly ČVUT v Praze.

Podílel se na mnoha významných stavbách v celé ČR, např. Divadlo v Plzni, Florentinum, KIC v Hradci Hrálové. Je odborníkem na pohledové betony, publikuje v odborných časopisech. Je spoluautorem Technických pravidel ČBS 03 (2018) Pohledový beton.

 

Ing. Jan Škácha / SIKA

Absolvent VUT v Brně, obor Stavebně materiálové inženýrství. Praxi v délce 5 let jsem získal ve společnosti B&BC vyrábějící betonové výrobky a transportbeton. Od roku 2011 ve společnosti Sika CZ na pozici obchodně technického zástupce pro Čechy se zaměřením na beton.

Mgr. Roman Nepraš / PROFIMAT

Mgr. Roman Nepraš / PROFIMAT

Samostatný marketingový pracovník spolupracuje externě s firmou Profimat od jejího založení v roce 1995. Zajišťoval pro firmu řadu marketingových akcí (výstav, veletrhů, osvětových akcí aj.) při zavádění technologie strojně hlazených průmyslových podlah a zahraničních výrobků stavební chemie na český a slovenský trh, publikoval články v časopisech Beton, Silnice železnice, Realizace staveb aj.

Ing. Václav Brož, CSc. / CHRYSO Chemie

Ing. Václav Brož, CSc. / CHRYSO Chemie

Část profesní kariéry strávil v univerzitním prostředí (obor stavební mechanika) a po působení v manažerských funkcích ve Stavbách silnic a železnic a.s. (dnes Eurovia) a v FCC, a.s. (dnes součást Průmstav, spol. s r.o.) je od roku 2000 ředitelem společnosti CHRYSO Chemie, s.r.o..

MgA. Zdeněk Ruffer / sochař

MgA. Zdeněk Ruffer / sochař

Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (žák Kurta Gebauera) se věnuje volnému sochařství a zároveň vyučuje na Střední výtvarné škole Václava Hollara.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

  • ČKAIT - 1 bod
  • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Leták Beton University.pdf 18.9.2017 660 kB Stáhnout
Program semináře Betony pro moderní stavby a design 18.9.2017 94 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace