Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I.

Seminář je prvním dílem seriálu, který bude zaměřen na různé druhy betonu tak, jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé.

Seminář je prvním dílem seriálu, který bude zaměřen na různé druhy betonu tak, jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé. Uvedeny budou souvislosti vlastností s vlivy prostředí působící na beton, zkoušením betonu, legislativou apod. V tomto díle semináře budou podrobněji popsány betony pro tenkostěnné a masivní konstrukce. 

Spolupořadatelem tohoto semináře je 
Česká betonářská společnost ČSSI 

POPLATEK ZA SEMINÁŘ JE 200,- Kč (členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%)

Studenti, pedagogové -  ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email nikola.davidova@cmbeton.cz

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Absolvent Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby v roce 2008. Od roku 2010 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT. Zabývá se zkoušením stavebních materiálů, především těch na bázi cementu, specializuje se na nedestruktivní zkoušení se zaměřením na ultrazvukovou impulzovou metodu a metodu rezonanční. Zabývá se také fyzikálně-mechanickými a trvanlivostními vlastnostmi (zejména modulem pružnosti, mrazuvzdorností, smršťováním, odolností proti korozním vlivům apod.) cementových a AAS materiálů od velmi rané fáze jejich zrání až po dlouhodobá měření.

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. / ÚSZK FAST VUT Brno

Absolvent Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Od roku 2001 pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT. Zabývá se výzkumem a vývojem zkušebních metod, kvalitou a validací výsledků, řízením kvality. Pořádá tuzemské i mezinárodní akreditované zkoušení způsobilosti v oblasti stavebního zkušebnictví. Pořadatel a člen řady vědeckých výborů a seminářů, konferencí a sympózií. Autor více než 80 článků, 1 patentu, 4 certifikovaných metodik a 2 užitných vzorů. 21 publikací v databázi SCOPUS, H-index podle WOS: 5.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Jednatel společnosti BETOTECH. Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. V minulosti ve výkonných funkcích Svazu výrobců betonu ČR a ČBS.

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Kloknerův ústav ČVUT v Praze

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. / Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Po ukončení fakulty stavební ČVUT v Praze obor konstrukce doprava v roce 1989 působil v různých pozicích v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Od roku 2010 je ředitelem ústavu. Celý svůj profesní život se zabývá škálou odborných aktivit zahrnujících technologii betonu, materiálové inženýrství v oblasti hmot se silikátovými pojivy, diagnostiku občanských i inženýrských staveb a jejich konstrukcí, hodnocení vad a poruch konstrukcí, technologie sanací vlhkého zdiva a sanace  betonu, zkoušení materiálů a konstrukcí v laboratoři i IN SITU.

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Ing. Václav Skotal / Českomoravský cement

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství. Od roku 2004 prošel ve společnosti Českomoravský cement různými obchodně-technickými pozicemi. V současné době působí na pozici vedoucího technické podpory prodeje cementu a kameniva.

Ing. David Čítek / KÚ ČVUT Praha

Ing. David Čítek / KÚ ČVUT Praha

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na FsV ČVUT v Praze. V letech 2006 – 2012 praxe v projekční kanceláři SUDOP Praha a.s. Od roku 2011 pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Od roku 2014 je vedoucím laboratoře technologie betonu. Zabývá se především zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů v laboratoři a měřením a zkoušením vlastností konstrukcí in-situ, diagnostikou pozemních a inženýrských staveb, zatěžovacími zkouškami mostů a vývojem a zkoušením cementokompozitních materiálů se zaměřením na vysokohodnotné betony.

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na ČVUT v Praze. Od roku 1997 se podílel na více než 30 publikacích v oborech: teoretické problémy mostů, vláknobetony a kompozitní konstrukce. Od roku 2015 působí na pozici ředitele divize Konstrukce a dopravní stavby ve společnosti Obermeyer Helika a.s.

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ

Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ

Absolvent FAST VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství v roce 2006. Od roku 2007 pracoval v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze jako vědecko-výzkumný pracovník a vedoucí laboratoře technologie betonu. Na Kloknerově ústavu absolvoval i doktorské studium. Od roku 2015 působí ve společnosti STACHEMA CZ nyní na pozici ředitel divize Speciálních malt a divize Stavební chemie. Profesní náplní je zejména oblast technologie betonu a malt, a dále zkoušení materiálů (zejména silikátových) a betonových konstrukcí v laboratoři i in-situ.

Ing. Martin Juren / PERI

Ing. Martin Juren / PERI

Působí ve firmě PERI již 15 let jako manažer odbytu bednění. Betonovým konstrukcím se věnuje přes 20 let. Vystudoval VUT v Brně, obor Vodohospodářské stavby. Spolupráce na stavbách:  Archeopark Pavlov, Aquapark Pasohlávky, Nová Karolina Ostrava, New Doxx Praha.

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Ing. Marek Filistein / TBG BETONMIX

Absolvent VUT Brno – fakulta stavební, pracuje ve společnosti TBG BETONMIX a.s. jako obchodní ředitel.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

  • ČKAIT - 1 bod
  • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Beton University - Leták s programem a termíny seminářů.pdf 9.7.2018 937 kB Stáhnout
Program semináře - Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I.pdf 9.7.2018 27 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace