Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Architektura v betonu

Zaměřeno na současné trendy a využití betonu v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta na úspěšných realizacích v ČR. Součástí budou i cenné praktické informace a nástroje pro navrhování betonových konstrukcí, včetně příkladů z praxe.

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí semináře budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.

Spolupořadatelem tohoto semináře je   Česká betonářská společnost ČSSI 

POPLATEK ZA SEMINÁŘ JE 200,- Kč (členové ČKA, ČKAIT a ČSSI  - sleva 50%)

Studenti, pedagogové - ZDARMA

Způsob platby: Vložné se platí hotově v den konání semináře při prezenci oproti dokladu o zaplacení.

Dále je možné vystavit fakturu na základě zaslané objednávky na email nikola.davidova@cmbeton.cz

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Po absolvování brněnské Fakulty architektury na VUT a praxi v pražském ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera se vydal na studijní cestu do Severní Ameriky, kde studoval především stavby F. L. Wrighta. Po návratu založil vlastní architektonický ateliér v Kopřivnici.

Následovala práce na několika rodinných domech, které se staly ikonami propojením soudobého architektonického tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Architekt si svými stavbami získal celorepublikové renomé a v posledních letech už není jeho práce spjata výlučně s beskydským regionem.

Kamil Mrva má za sebou řadu samostatných výstav a publikací, vyučuje studenty architekturu, organizuje workshopy a letní školy architektury. Jeho práce je často publikována v českých i zahraničních médiích. Např. za výstupní stanici lanovky na Pustevnách získal nejvyšší cenu Grand Prix Stavby Moravskoslezského kraje a ocenění TOP 8 České ceny za architekturu 2018, v minulém roce získala přístavba domu na Kojetíně titul Stavba roku ČR.

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS

Absolvent oboru pozemní stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Praxe 1980 – 1995 ve výrobě prefabrikátů a v pozemním stavitelství. Od roku 1995 do roku 2018 pracoval pro holding Českomoravský beton, kde vedl společnost BETOTECH, s.r.o. V dnešní době působí ve Svazu výrobců betonu ČR, České betonářské společnosti a vede vydavatelství časopisu BETON TKS. Zabývá se zkušebnictvím betonu a stavebních materiálů, technologií betonu a vývojem nových produktů. Spolupracuje na vývojových projektech v oblasti vláknobetonů, je členem subkomise SK10 „Normy pro vláknobeton“  a redakční rady časopisu BETON TKS. Podílí se na přípravě nových norem.

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / Ústav stavebního zkušebnictví VUT Brno

Absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, kde rovněž pracuje na Ústavu stavebního zkušebnictví. Je autorizovaným inženýrem pro zkoušení a diagnostiku staveb a zabývá se zejména nedestruktivními diagnostickými metodami a jejich využitím pro hodnocení existujících konstrukcí. Úzce spolupracuje s předním výrobcem přístrojové techniky PROCEQ SA, garantuje kurz pro certifikaci osob „Technik NDT zkoušení ve stavebnictví“. Na FAST VUT v Brně vede předměty jako Diagnostika stavebních konstrukcí, Diagnostické metody ve stavebnictví, Průzkumy pro rekonstrukce staveb. Je vedoucím oboru Konstrukce a dopravní stavby.

Mgr. Iveta Heczková / RECKLI

Mgr. Iveta Heczková / RECKLI

Iveta Heczková zastupuje společnost RECKLI na českém a slovenském trhu od roku 2008. Jako Key Account Manager rovněž působí v severní a východní Evropě. Zastává názor, že je potřeba změnit vnímání betonu jako nevzhledného šedého prvku používaného především v dopravních stavbách. Postačí se poohlédnout na světové reference jejich individualitu a neomezenou kreativitu architektů v zahraniči. Nelze však opomenout laickou veřejnost, která bude tyto architektonické stavby užívat. Designových prvků lze docílit také sklocementovými obklady, které jsou vhodné i pro interiéry.  Nejznámější reference využití individuální matrice u nás jsou akustické sklocementové prvky použity při rekonstrukci interiéru Kongresového centra ve Zlíně od slavné české architektky, rodačky ze Zlína Evy Jiřičné. 

Ing. arch. Rostislav Mareš / BIM Technology

Ing. arch. Rostislav Mareš / BIM Technology

Absolvent FA ČVUT, jednatel BIM Technology s.r.o. Zabývá se aplikací informačních technologií na navrhování stavebních konstrukcí a staveb jako takových. Ačkoliv uznává tužku jako ultimativní nástroj pro dorozumívání mezi techniky, domnívá se, že v 21. století by se stavebnictví mohlo alespoň přiblížit strojírenství co se týče užívání 3D a informací v modelu pro výpočty. BIMTECH dělá vše proto aby navrhování bylo co nejefektivnější a nejjednodušší. Proto spolupracuje s mnoha výrobci stavebních materiálů v ČR a přináší jejich výrobky v inovativní podobě přímo do projekčních softwarů.

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH

Jednatel společnosti BETOTECH. Člen Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. V minulosti ve výkonných funkcích Svazu výrobců betonu ČR a ČBS.

Ing. Martin Juren / PERI

Ing. Martin Juren / PERI

Působí ve firmě PERI již 15 let jako manažer odbytu bednění. Betonovým konstrukcím se věnuje přes 20 let. Vystudoval VUT v Brně, obor Vodohospodářské stavby. Spolupráce na stavbách:  Archeopark Pavlov, Aquapark Pasohlávky, Nová Karolina Ostrava, New Doxx Praha.

Ing. Petr Finkous / PERI

Ing. Petr Finkous / PERI

Jako přednášející a autor spolupracuje na seminářích Beton University již od samého počátku. Ve společnosti PERI působí od roku 2004. Prošel pozicemi technik bednění pozemních staveb, manažer odbytu bednění, vedoucí všech technických oddělení a v současnosti zastává funkci obchodního manažera pro oblast Čech. Je absolventem Stavební fakutly ČVUT v Praze.

Podílel se na mnoha významných stavbách v celé ČR, např. Divadlo v Plzni, Florentinum, KIC v Hradci Hrálové. Je odborníkem na pohledové betony, publikuje v odborných časopisech. Je spoluautorem Technických pravidel ČBS 03 (2018) Pohledový beton.

 

Bc. Pavel Kubica / Českomoravský beton

Bc. Pavel Kubica / Českomoravský beton

Působí ve společnosti Českomoravský beton na pozici vedoucí provozu betonárny v Ostravě a ve Studénce.

Bodové hodnocení v akreditovaných projektech celoživotního vzdělávání:

  • ČKAIT - 1 bod
  • ČKA - 2 body
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Beton University - leták II. pololetí.pdf 27.3.2020 639 kB Stáhnout
Beton University - leták I. pololetí.pdf 5.2.2020 598 kB Stáhnout

Dostupné termíny semináře

Název semináře Datum Místo Přihlášení
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny semináře

Přihlásit se Nová registrace