Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Betony pro dopravní stavby

Prezentace: Možnosti hydrofobních impregnací v dopravním stavitelství / Prezentující: Ing. Schönfelder / SIKA

Prezentace: Možnosti hydrofobních impregnací v dopravním stavitelství / Prezentující: Ing. Schönfelder / SIKA

Přednáška seznamuje posluchače s principy korozních procesů v železobetonu a představuje ochrannou technologii - hydrofobní impregnaci. Obsahuje výčet různých technologií hydrofobních impregnací a způsob jejich použití na stavbách. Krátce seznamuje posluchače s požadavky příslušné normy ČSN EN 1504-2 a pohled na impregnace z hlediska dlouhodobé životnosti. Závěr nabízí zajímavé výsledky ze zahraničních zkoušek a testů na reálných mostních objektech a ukazuje, že hydrofobní impregnace může být dlouhodobou účinnou sekundární ochranou železobetonových konstrukcích.

Prezentace: Cement a dopravní stavby / Prezentující: Ing. Matějka / Českomoravský cement

Prezentace: Cement a dopravní stavby / Prezentující: Ing. Matějka / Českomoravský cement

Příspěvek si klade za cíl seznámit posluchače s požadavky norem a resortních předpisů na cement při jeho použití do různých typů konstrukcí dopravních staveb. Věnuje se také názvosloví a základním i speciálním vlastnostem cementů, problematice norem a jejich aktuálních změn a konfrontuje některé z normativních požadavků se skutečně dosahovanými hodnotami.

Prezentace: Požární odolnost / Prezentující: Ing. Bebčák, Ph.D. / K.B.K. Fire

Prezentace: Požární odolnost / Prezentující: Ing. Bebčák, Ph.D. / K.B.K. Fire

Prezentace „Požární odolnost stavebních konstrukcí“ se zabývá problematikou zkoušení a ověřování požární odolnosti betonových konstrukcí dopravních staveb- ostění tunelů, na základě provedení zkoušek požární odolnosti v akreditovaných laboratořích dle evropských norem a následného vyhodnocení požární odolnosti betonových konstrukcí dle Eurokódů pro betonové konstrukce a stanoveného teplotního pole zkušebního vzorku.

Prezentace: Modul pružnosti - zkušební metody teorie a praxe / Prezentující: Ing. Huňka / Kloknerův ústav ČVUT Praha

Prezentace: Modul pružnosti - zkušební metody teorie a praxe / Prezentující: Ing. Huňka / Kloknerův ústav ČVUT Praha

V prezentaci Ing. Petra Huňky je uveden stručný přehled a princip zkušebních metod pro stanovení modulu pružnosti a náhled do možnosti stanovit modul pružnosti pomocí odvozených vztahů, které mohou být empirické, převodní nebo teoretické. V prezentaci jsou taktéž shrnuty technologické a zkušební vlivy a dále podrobněji prezentovány výsledky experimentálních měření následujících zkušebních vlivů: tvar a velikost zkušebního tělesa, způsob zakoncování tlačné plochy, úroveň zatěžování.

Easycrete - produktový list

Easycrete - produktový list

Prohlédněte si produktový list, ve kterém naleznete informace o lehce zpracovatelném betonu Easycrete - jeho varianty, výhody, oblasti použití atd. Produktový list si také můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.

Steelcrete - produktový list

Steelcrete - produktový list

Prohlédněte si produktový list, ve kterém naleznete informace o použití betonu s rozptýlenou výztuží Steelcrete - složení, varianty, vlastnosti, výhody atd. Produktový list si také můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Průvodce betonářskou normou.pdf 7.3.2013 662 kB Stáhnout
Easycrete - produktový list.pdf 14.1.2013 1152 kB Stáhnout
Steelcrete - produktový list.pdf 14.1.2013 1133 kB Stáhnout
Program - Betony pro dopravní stavby.pdf 12.9.2013 46 kB Stáhnout
Leták Beton University 4.ročník.pdf 12.9.2013 324 kB Stáhnout
Příručka technologa BETON - suroviny, výroba, vlastnosti.pdf 10.12.2013 2982 kB Stáhnout
Ilustrační projekty staveb - Inženýrské a vodohospodářské stavby.pdf 10.12.2013 86 kB Stáhnout
Požadavky na beton pro DS - kde hledat normy, předpisy.pdf 20.3.2014 5095 kB Stáhnout

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /