Získejte titul na beton Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Betony pro dopravní stavby

Prezentace: Požární odolnost / Prezentující: Ing. Bebčák, Ph.D. / K.B.K. Fire

Prezentace: Požární odolnost / Prezentující: Ing. Bebčák, Ph.D. / K.B.K. Fire

Prezentace „Požární odolnost stavebních konstrukcí“ se zabývá problematikou zkoušení a ověřování požární odolnosti betonových konstrukcí dopravních staveb- ostění tunelů, na základě provedení zkoušek požární odolnosti v akreditovaných laboratořích dle evropských norem a následného vyhodnocení požární odolnosti betonových konstrukcí dle Eurokódů pro betonové konstrukce a stanoveného teplotního pole zkušebního vzorku.

Prezentace: Možnosti hydrofobních impregnací v dopravním stavitelství / Prezentující: Ing. Schönfelder / SIKA

Prezentace: Možnosti hydrofobních impregnací v dopravním stavitelství / Prezentující: Ing. Schönfelder / SIKA

Přednáška seznamuje posluchače s principy korozních procesů v železobetonu a představuje ochrannou technologii - hydrofobní impregnaci. Obsahuje výčet různých technologií hydrofobních impregnací a způsob jejich použití na stavbách. Krátce seznamuje posluchače s požadavky příslušné normy ČSN EN 1504-2 a pohled na impregnace z hlediska dlouhodobé životnosti. Závěr nabízí zajímavé výsledky ze zahraničních zkoušek a testů na reálných mostních objektech a ukazuje, že hydrofobní impregnace může být dlouhodobou účinnou sekundární ochranou železobetonových konstrukcích.

Prezentace: Modul pružnosti - zkušební metody teorie a praxe / Prezentující: Ing. Huňka / Kloknerův ústav ČVUT Praha

Prezentace: Modul pružnosti - zkušební metody teorie a praxe / Prezentující: Ing. Huňka / Kloknerův ústav ČVUT Praha

V prezentaci Ing. Petra Huňky je uveden stručný přehled a princip zkušebních metod pro stanovení modulu pružnosti a náhled do možnosti stanovit modul pružnosti pomocí odvozených vztahů, které mohou být empirické, převodní nebo teoretické. V prezentaci jsou taktéž shrnuty technologické a zkušební vlivy a dále podrobněji prezentovány výsledky experimentálních měření následujících zkušebních vlivů: tvar a velikost zkušebního tělesa, způsob zakoncování tlačné plochy, úroveň zatěžování.

Easycrete - produktový list

Easycrete - produktový list

Prohlédněte si produktový list, ve kterém naleznete informace o lehce zpracovatelném betonu Easycrete - jeho varianty, výhody, oblasti použití atd. Produktový list si také můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.

Steelcrete - produktový list

Steelcrete - produktový list

Prohlédněte si produktový list, ve kterém naleznete informace o použití betonu s rozptýlenou výztuží Steelcrete - složení, varianty, vlastnosti, výhody atd. Produktový list si také můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.

Dálnice D3 - slavnostní otevření 2013

Video zachycující výstavbu dálnice D3 v letech 2010-2013, včetně slavnostního otevření.

Anketa - zhodnocení semináře Betony pro dopravní stavby

Video obsahuje rozhovory s účastníky semináře Betony pro dopravní stavby, který se uskutečnil 20. listopadu v Ústí nad Labem. Účastníci hodnotí seminář a projekt Beton University.

Otázka ankety: Jak jste se dozvěděli o seminářích Beton University?

Otázka ankety: Zúčastnili jste se v letošním roce také jiného semináře Beton University?

Otázka ankety: Máte v plánu zúčastnit se seminářů Beton University v příštím roce?

Otázka ankety: Jak jste spokojeni s úrovní přednášek?

Otázka ankety: Vyhovuje Vám internet - www.betonuniversity.cz jako zdroj materiálů z přednášek umístěných v sekci „Knihovna“?

Otázka ankety: Vyhovuje Vám způsob registrace na vypsané semináře na www.betonuniversity.cz?

Otázka ankety: Jak hodnotíte letošní témata seminářů?

Otázka ankety: Jde o témata, která Vás zajímají, která byste využil ve vaší praxi?

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Steelcrete - produktový list.pdf 7.2.2014 1133 kB Stáhnout
Průvodce betonářskou normou.pdf 7.2.2014 662 kB Stáhnout
Easycrete - produktový list.pdf 7.2.2014 1152 kB Stáhnout
Ilustrační projekty staveb - Inženýrské a vodohospodářské stavby.pdf 7.2.2014 86 kB Stáhnout
Příručka technologa BETON - suroviny, výroba, vlastnosti.pdf 7.2.2014 2982 kB Stáhnout
Program - Betony pro dopravní stavby.pdf 7.2.2014 52 kB Stáhnout
Leták Beton University - 5.ročník.pdf 7.2.2014 269 kB Stáhnout
Požadavky na beton pro DS - kde hledat normy, předpisy.pdf 20.3.2014 5095 kB Stáhnout

Partneři projektu

 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /
 • /