Českomoravský beton Českomoravský beton Českomoravský beton

Provádění betonových konstrukcí

Prezentace: Úvod do problematiky provádění betonových konstrukcí / Prezentující: doc. Ing. Svoboda, CSc./ ČVUT Praha.pdf

Prezentace: Úvod do problematiky provádění betonových konstrukcí / Prezentující: doc. Ing. Svoboda, CSc./ ČVUT Praha.pdf

Průřezová přednáška pojednává o tom, co vše a jak může ovlivnit výslednou kvalitu betonové konstrukce v procesu jejího vytváření. Prezentace zahrnuje kroky: návrh projektu - příprava - výběr dodavatelů – návrh betonu – výroba betonu – doprava a ukládání – ošetřování betonu – uvedení do provozu a provozování konstrukce (na vybrané konstrukci průmyslová podlaha

Prezentace: Ošetřování betonu, zásady betonáže v zimě a v létě / Prezentující: Ing. Veselý / BETOTECH.pdf

Prezentace: Ošetřování betonu, zásady betonáže v zimě a v létě / Prezentující: Ing. Veselý / BETOTECH.pdf

Příspěvek shrnuje vlivy, které působí na beton v jeho raném stáří a mechanismy smršťování v čase. Dále se zabývá stručně otázkami, kdy je třeba s ošetřováním betonu začít, jakými způsoby a po jakou dobu je vhodné beton ošetřovat. Příspěvek zmiňuje specifika zimních a letních betonáží a upozorňuje na nejčastější chyby při ošetřování betonu.

Prezentace: Vady vzniklé chybným prováděním betonových konstrukcí / Prezentující: Ing. Coufal, Ph.D.; Ing. Mazurová / TBG METROSTAV.pdf

Prezentace: Vady vzniklé chybným prováděním betonových konstrukcí / Prezentující: Ing. Coufal, Ph.D.; Ing. Mazurová / TBG METROSTAV.pdf

Prezentace v úvodu definuje pojem vada, typy vad betonových konstrukcí a jejich důvody. Na příkladech jsou uvedeny nejčastější příčiny vad – nedostatečná pevnost betonu, následky vysoké a nízké konzistence betonu, nedokonale vyčištěné bednění, únik cementového mléka přerušení betonáže, betonáž z kopce atd. V závěru jsou uvedeny rady pro předcházení vad betonových konstrukcí.

Prezentace: Nedestruktivní metody zkoušení betonových konstrukcí / Prezentující: doc. Ing. Vymazal, Ph.D.; Ing. Cikrle, Ph.D. / VUT Brno.pdf

Prezentace: Nedestruktivní metody zkoušení betonových konstrukcí / Prezentující: doc. Ing. Vymazal, Ph.D.; Ing. Cikrle, Ph.D. / VUT Brno.pdf

Prezentace ukazuje na příkladech z praxe možnosti využití nedestruktivních metod při zkoušení betonu a výztuže, s cílem minimalizovat zásahy do konstrukcí. Představuje zejména novinky pro zkoušení moderních betonů – např. tvrdoměr Silver Schmidt či ultrazvuk pro zjištění rovnoměrnosti betonu, stanovení modulu pružnosti in situ a hledání dutin. Nové trendy v hledání výztuže reprezentuje např. Profometer PM 630 a zejména radar PS 1000 X scan, umožňující „pohled dovnitř.

Název dokumentu Poslední změna Velikost
Program semináře.pdf 17.8.2015 50 kB Stáhnout
Bednící technika a vliv na provádění betonových konstrukcí, Prezentující Ing. Finkous, PERI.pdf 18.5.2015 4726 kB Stáhnout
Beton, podmínky dopravy a čerpání, Prezentující Ing. Smiřinský, BETOTECH.pdf 18.5.2015 393 kB Stáhnout
Dopravní a čerpací technika, Prezentující Suchý, Honzík, Pražské betonpumpy a doprava.pdf 18.5.2015 2362 kB Stáhnout
Jak definovat beton, Prezentující Ing. Števula, Ph.D., Sva výrobců betonu.pdf 18.5.2015 3570 kB Stáhnout
Nedestruktivní metody zkoušení betonových konstrukcí, Prezentující doc. Ing. Vymazal, Ph.D.; Ing. Cikrle, Ph.D., VUT Brno.pdf 18.5.2015 1374 kB Stáhnout
Ošetřování betonu, zásady betonáže v zimě a v létě, Prezentující Ing. Veselý, BETOTECH.pdf 18.5.2015 4648 kB Stáhnout
Provádění konstrukce z barevného betonu, Prezentující Ing. Pánek, TBG Plzeň Transportbeton.pdf 18.5.2015 2031 kB Stáhnout
Sanace vad betonových konstrukcí, Prezentující Ing. Roska; Ing. Schonfelder, SIKA.pdf 18.5.2015 1203 kB Stáhnout
Technologie provádění cementobetonových krytů, Prezentující Ing. Kovář, STRABAG.pdf 18.5.2015 2862 kB Stáhnout
Úvod do problematiky provádění betonových konstrukcí, Prezentující doc. Ing. Svoboda, CSc., ČVUT Praha.pdf 18.5.2015 15108 kB Stáhnout
Vady vzniklé chybným prováděním betonových konstrukcí, Prezentující Ing. Coufal, Ph.D.; Ing. Mazurová, TBG METROSTAV.pdf 18.5.2015 194 kB Stáhnout
Příklady provádění betonových konstrukcí, Prezentující Ing. Žihlo, TBG Plzeň Transportbeton.pdf 18.5.2015 11223 kB Stáhnout